• Godkjenner ikke den siste rapporten

    Mandag overrasket retten med å annonsere at den rettsmedisinske kommisjon ikke godkjenner den siste rapporten om Behring Breiviks tilregnelighet.

    VIDEO: Aftenposten Video

Overraskelse fra kommisjonen

Avgjørelsen til den Rettsmedisinske kommisjon styrker trolig den første erklæringen, men siste ord er ikke sagt.

Kommisjonens brev til Oslo tingrett kom høyst overraskende.

Den første rettspsykiatriske erklæringen fra Synne Sørheim og Torgeir Husby ble godtatt av kommisjonen uten vesentlige bemerkninger. De konkluderte med at han er psykotisk og derfor strafferettslig utilregnelig.

Nå ber kommisjonen om en tilleggserklæring fra Terje Tørrisen og Agnar Aspaas på tre vesentlige punkter.

 

Innvendinger på tre punkter

Kommisjonen finner det uheldig at de to siste sakkyndige ikke har innhentet komparentopplysninger vedrørende Behring Breiviks barndom, ungdom og etter at han flyttet hjem på gutterommet hos moren i 2006.

De syv medlemmene av kommisjonen har dessuten problemer med å se at de generelle kriterier for personlighetsforstyrrelse er oppfylt.

Inge D. Hanssen
 

Den viktigste innvendingen er likevel at de to sakkyndige ikke har tatt tilstrekkelig forbehold om en mulig feil i konklusjon om tilregnelighet ved at de ikke har vurdert Behring Breiviks muligheter for å tilpasse sine uttalelser overfor de sakkyndige.

 

Ble de sakkyndige lurt?

Sagt på godt norsk: Kommisjonen ber om en vurdering av om han kan ha lurt de sakkyndige.

I den forbindelse er det verd å minne om hva Behring Breivik selv sa i formiddagens rettsmøte – han tilpasser sin forklaring fordi det sitter fire rettspsykiatere foran ham i rettssal 250.

Det er ikke uvanlig at kommisjonen ber om tilleggsuttalelser. Det skjer i ca ti prosent av alle rettspsykiatriske erklæringer. Tørrisen og Aspaas vil avgi tilleggserklæringen i løpet av uken.

 

Liten dramatikk foreløpig

Foreløpig er det derfor liten dramatikk i det som har skjedd. Rapporten fra Tørrisen og Aspaas er ikke underkjent.

Den store dramatikken inntreffer dersom kommisjonen til slutt ikke godkjenner rapporten.

I så fall må tingretten forholde seg til en godkjent rettspsykiatrisk erklæring som konkluderer med utilregnelighet, og en annen, ikke godkjent rapport som konkluderer med det motsatte.

I en slik situasjon nærmer Anders Behring Breivik seg det han kaller galehuset.

 

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger