Vi må lede an

De skandinaviske landene må innta førersetet når verden skal takle de enorme globale helseutfordringene.

I 2015 skal FNs tusenårsmål være innfridd. Fantastiske resultater er oppnådd, dødeligheten av smittsomme sykdommer er redusert og de siste 20 år er den globale fattigdommen halvert. Men mye gjenstår.

I april arrangerte Svenska Läkaresällskapet Global Health Beyond 2015. Ett av målene for de over tusen deltagerne fra 44 land var å formulere Stockholmserklæringen for global helse. Erklæringen skal fungere som en uoffisiell, men innflytelsesrik ramme for å fremme likeverdig global helse og utvikling de neste 50 år.

Erklæring publiseres i dag i legetidsskriftet The Lancet.

Stockholmserklæringen for global helse:

For å fremme sosial rettferdighet i verden, og for å beskytte dagens og fremtidige generasjoners helse, oppfordrer vi myndigheter, helsepersonell, skoler og universiteter, bistandsorganisasjoner, bistandsytere, politikere, forskningsinstitusjoner, næringsliv og privatsamfunnet til å bruke dagens datagrunnlag til umiddelbar handling innen følgende områder:

Knytte eksisterende agendaer til nye agendaer:

Sørge for at målene for tiden etter 2015 bygger på millenniumsmålene, at de er universelle og tar hensyn til utfordringer som dukker opp. Disse omfatter sosioøkonomiske og kjønnsrelaterte forskjeller, livsstilssykdommer (som hjertesykdom, slag, diabetes, kreft og kronisk lungesykdom) og klimaendringer (inkludert trusler mot trygge mat- og vannkilder).

Skape sterkere lederskap og medansvar for å sette helse i fokus for utviklingen:

Sørge for at helse er et samlende tema med høy profil i utviklingsarbeidet etter 2015. Slik kan helse fungere som en katalysator for menneskerettigheter og verdensomspennende solidaritet. Det må etableres egnede mekanismer for ansvaret og faglig ledelse av globale og nasjonale forpliktelser.

Utvikle kapasiteten og investere i helse:

Investering i lederskap for global helse gjennom utdanning, fra grunnskole- til universitetsnivå. Sørge for at allmennheten engasjerer seg ved å samle nettverk som jobber med tverrfaglig forskning og tiltak innen global helse.

Utnytte muligheter og synergier:

Identifisere og utnytte mulighetene for å bruke effektive demokratiske prinsipper i pågående helseprogrammer (inkludert svangerskapshelse, barnehelse og mental helse), vold, klimaendringer og andre nye utfordringer for å gi bærekraftige sosiale, miljømessige og økonomiske resultater. Dette gjelder både på kort sikt og lang sikt, og for både offentlig og privat sektor. Finne synergier som gir gjensidig gevinst, slik som helse og klima.

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger