meninger

«Den glemte mann» - hvem er han?

I taler har Donald Trump gjentatte ganger uttalt at: «The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer».
meninger

Fødselsdepresjon. Fy skam, Regjeringen!

Det er ikke du som skulle skamme deg, Marita. Det er Regjeringen som ignorerer depresjon i svangerskap og barseltid.
meninger

Vindkraft truer sørsamenes livsgrunnlag | Asbjørn Kolberg m.fl.

Også i Norge står urfolksinteresser mot sterke økonomiske krefter. På Storheia på Fosen, i det sørsamiske reinbeitelandet, skal man bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg.
meninger

USAs ledervilje svikter

Vi beveger oss mot en internasjonal orden der USA ikke lenger vil fungere som det stabiliserende fastpunkt.
meninger

Min skepsis ER kunnskapsbasert!

I sine fremskrivninger av fremtidig temperaturutvikling tok Klimapanelet feil i så mange som 111 av 114 saker.
meninger

Ingen dekkoperasjon

Redaktør Harald Stanghelle beskylder Stortingets presidentskap for å gjennomføre en «dekkoperasjon» for å skjule egne feil, bryte regler og gå ut over sine fullmakter.
meninger

Kvinners liv står i fare, og vi mangler innsats

Tross klare føringer både fra Stortinget, Regjeringen og Riksadvokaten om at partnervold må prioriteres, går ikke antall partnerdrap ned.
meninger

Ikke tilby en norsk kvinne sitteplassen din!

Er det noe jeg har lært etter mer enn 20 år i dette likestilte landet, så er det å aldri tilby en kvinne sitteplassen din.
meninger

Kort sagt, torsdag 9. februar

Livssyn, telefonsalg, effektivisering, forsvar og boligkjøp. Her er dagens korte innlegg:
Til toppen