meninger

Skal pelsdyrene lide i ro? Siri Martinsen

Behandlingen av pelsdyrmeldingen levner liten tvil om at næringspolitikerne ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.
meninger

Misvisende om digitalt grenseforsvar | Morten Haga Lunde

Den vanlige lovlydige nordmann vil ikke bli berørt av digitalt grenseforsvar utenom i de tilfeller der nordmannen uvitende kommuniserer med en utenlandsk terrorist.
meninger

Hagens politiserte klimasyn | Pål Presterud

Carl I. Hagens amerikanske meningsfeller tviler også på det vitenskapelige grunnlaget for å stemple røyking, miljøgifter, sur nedbør og ødeleggelse av ozonlaget som skadelig.
meninger

Hessens hule faktaforsvar | Kyrre Lekve

Universitetsdebatten er ikke tjent med at standpunkter begrunnes med feilaktige påstander. Dag Hessen svarer med nye feil.
meninger

Jeg, en putinist? | Carl I. Hagen

I min karrière er jeg kalt mye rart! Stalinist, nazist, kommunist, fascist, rasist, drittsekk, slimål, populist, demagog, liberalist, jævel og mye mye mer. Det er greit, jeg er vant til det!
meninger

Fakta er god forretning

La oss håpe 2017 blir året da fakta slår tilbake. Det er dessuten marked for det – både lesere og penger venter.
meninger

Slipp drosjenæringen fri!

Regjeringens forslag til nye regler for drosjevirksomhet fjerner noen tåpelige regler, men rører ikke det håpløst utdaterte løyvesystemet.
meninger

Reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter, den var aldri avgrenset kirkelig, men var hele tiden en omfattende samfunnsmessig og kulturell omveltning.

I år er det fem hundre år siden Martin Luthers teser mot avlaten ble offentliggjort. Det ga støtet til en omfattende reformasjon, en kulturrevolusjon med følger for teologi, jus, sivile og politiske forhold.
meninger

Dersom akademia skal overbevise oss om at norske universiteter er truet av økt markedsretting må han ha orden på faktaene han presenterer ellers kan de selv bli problemet i et post-fakttuelt samfunn.

Krav om faktasjekk må også gjelde professorer og akademikere som hevder at norske universiteter er truet av økt markedsretting
meninger

Motet mangler i det offentlige – omstillingen uteblir

Norske politikere kan ikke lenger tillate seg å messe om «fra særstilling til omstilling» uten å omstille det området de selv har et særlig ansvar for.
meninger

Hvilke nye dører vil vi åpne? | Tone W. Trøen

Vi kan ikke abdisere og sette våre prinsipper til side fordi nordmenn etter eget ønske benytter seg av eggdonasjon og surrogati i utlandet. Vi må akseptere å leve med de dilemmaer som oppstår.
Til toppen