Norge er best tjent med at folk aktiveres gjennom skiturer, ikke bilturer til butikken

Derfor ønsker jeg søndagsstengte butikker, skriver landslagssjefen i langrenn.

Tujaen er hagens burka

Er det angsten for å måtte slå av en ikke-planlagt prat?

Det er ingen grunn til å begynne med seksualundervisning for barnehagebarn

Forslaget til SV er hårreisende og direkte ufyselig, skriver Attiq Sohail.

Som gutt kan du få inntrykk av at det diggeste du kan gjøre, er å dynke dama di i kroppsvæsker

Jo, Tore Renberg, ungdommene trenger Juntafil, skriver Guri Idsø Viken.

Speidergruppen fikk 100.000 dollar. Betingelsen: De skulle ikke inkludere transbarn. Det ville de ikke finne seg i.

Girl Scouts USA er et eksempel til etterfølgelse, skriver Veronica Berglyd Olsen.

Det viktigste er her, som ellers, å unngå at uskyldige blir straffet

Georg Fredrik Rieber-Mohn om beviskrav og utilregnelighet.

Politireform uten tilstrekkelig finansiering vil mislykkes

Denne reformen har jeg rett og slett ikke troen på, med mindre noen høyt oppe reagerer og ser realiteten i øynene, skriver Eirik B. Wilmann, fungerende leder i Oslo politiforening.

Juntafil er ikke en del av den tabloide, glossy seksualiseringen i mediene. Juntafil er folkeopplysning.

Bjørn Tore Grøtte, radiosjef NRK P3 og mP3, svarer forfatter Tore Renberg.

Rettssikker behandling til det beste for barnet

Like viktig som rask og effektiv saksbehandling, er det at avgjørelsen er god og riktig for barnet det gjelder.

SVs stolte historie viser at vi som parti har tenkt nytt og fått gjennomslag i viktige saker

Paul Beaumonts kritikk er skivebom, skriver SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

Siste grødum

Siste kronikker