meninger

En hyllest til Azra Gilani

Noe av det beste som er blitt skrevet de siste årene av en med pakistansk og muslimsk bakgrunn!
meninger

Havplanene finnes! | Vidar Helgesen

I de norske havområdene er det stor verdiskaping og flere sektorer eksisterer side om side.
meninger

Generasjon ingen innovasjon

Jeg håper at oljeprisen går enda litt ned. Det vil tvinge oss til å bli mer innovative.
meninger

Visk ut grensene i kollektivtransporten | Tomm O. Bråten

Oslo Vognselskap feirer i dag ti år. Vi ble til som del av en større omorganisering av kollektivsektoren i Oslo. I dag reiser 50 prosent flere kollektivt enn i 2006, og kundene er langt mer tilfredse med tilbudet.
meninger

Alder ingen hindring? | Dag Terje Andersen

De fleste er enige om at flere skal stå lenger i jobb. Da kan vi ikke fjerne de få tiltakene som har dette som mål, slik Høyres programkomité går inn for gjennom å fjerne den ekstra ferieuken for seniorer.
Til toppen