«Når ble det forbudt å irettesette ulydige barn?»

Blogger Malin Meekatt Birgersson tar et oppgjør med «myk» oppdragelse.

«Ikke alt som er lagt ut og lastet opp er sant»

Les om journalister og sosiale medier.

PST spør oss ikke om ekstremisme

Hva skal vi med en handlingsplan mot ekstremisme med fokus på tidlig innsats når propper i systemet hindrer oss i førstelinjetjenesten å komme inn i saker før det allerede er for sent?

«Det er 25 år siden skating ble forbudt. Fremdeles blir de jaget fra sted til sted»

Forfatter Torolf E. Kroglund om hvordan skatere kan bidra til bedre byrom.

«Høyrevridd tåkeprat om voldtekt»

Stipendiat Anne Bitsch svarer jurist Torstein Ulserød.

«Mastergrad er med på å styrke lærerkompetansen»

Fire masterstudenter svarer lærer Marthe Berg Reffhaug.

«Ammepress, ammetyranni og ammepoliti? Vi snakker om spedbarns kosthold!»

Les fastlege Kari Løvendahl Mogstads innlegg i ammedebatten.

Svingdørsdemokratiet

Er det greit at en tidligere statssekretær kan drive lobbyvirksomhet mot en regjering han selv har vært en del av?

- Velgerne har reelt sett ikke noen innflytelse over hvilke personer som velges til Stortinget

Det er et demokratisk problem, skriver Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Siste grødum

  • FOTO: TEGNING: INGE GRØDUM

Siste kronikker

Mest kommentert siste døgn