Det trengs reguleringer som innebærer at de mest skadelige demningene fjernes

Skriver Øystein Aas, seniorforsker i Norsk Institutt for Naturforskning.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Det er viktigere enn det noen gang har vært.

Også for offentlige bygg, skriver Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Hva med #jegharopplevdgalekvinner?

Det er ikke bare kvinner som utsettes for overgrep og trakassering, skriver samfunnsdebattant Hans-Petter Halvorsen.

Sylo Taraku skriver: Behold rasismeparagrafen

Venstres landsmøte vedtok å fjerne rasismeparagrafen. Det er det gode grunner til ikke å gjøre.

Personlig trener slår tilbake mot kritikken: Hvem gir egentlig dårlige råd?

En professor bør vite at man ikke skal hevde noe man ikke har belegg for.

Av alle som er krenket er disse kvinnene de aller mest krenkede

Hvor er demonstrasjonen? spør Amalie Irene Rasmussen.

Av frykt for å få hele Facebook-domstolen mot seg, tør stadig færre å være uenig med siste taler

Vi lider av en misoppfatning om at målet alltid er å bli enig, skriver Guri Idsø Viken.

- La meg sitere en lærer i osloskolen: «Mitt menneskesyn er ikke lenger forenlig med slik vi tvinges til å drive skole.»

Det er en alvorlig tillitskrise som er på vei inn i skole-hjem-samarbeidet i Oslo, skriver Gunhild Nohre-Walldén på vegne av «Foreldreopprør mot Osloskolen».

«De fleste kvinner er ikke horer, men i Oslo er det helt vanlig at de er det»

Debatten etter Trygdekontoret preges av anekdoter, mener Hans-Petter Halvorsen.

«Dagens narkotikapolitikk trenger en kritisk gjennomgang»

Regjeringen bør støtte SVs forslag om et utvalg til å vurdere dagens politikk, skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i Civita.

Ja, vi syklister har full rett til å være på veien, og det er meget fornuftig

Syklist Carl-Frederic Salicath svarer bilist Kenneth Hempkins.

På nesten alle samfunnsområder ansettes ledere. Hvorfor er det så kontroversielt i akademia?

Skriver Einar Lie, Hilde Nebb og Tanja Storsul ved Universitetet i Oslo.

Øyvind Norderval om ansettelse av lesbiske prester: En biskop er ikke kirken

Ingeborg Midttømme har opptrådt kirkesplittende med sitt opprinnelige standpunkt i ansettelsen av en lesbisk prest i Sandøy prestegjeld.

Oberst Eriksen handlet ikke på eget initiativ da Norge ble overfalt

«Blücher» ble senket som som følge av at oberst Eriksen på Oscarsborg gjorde det han var pålagt.

Siste grødum

Siste kronikker