Thorbjørn Jagland svarer: Ro deg ned, Kokkvold

Per Edgar Kokkvolds referansegrunnlag har alltid vært Storbritannia. Men det er ikke til å komme fra at EUs nøkkelrolle i oppbyggingen av det nye Europa fortjente en fredspris.

De arbeidsledige er løsningen

Avisene skriver om oljesmell og nedtur. Arbeidsledige blir sett på som et problem. Vi vet at dere ledige er løsningen, skriver Kenneth Winther og Maria Gjerpe.

Paul Joakim Sandøy: Hvis vi skal nå togradersmålet, må alle utslipp ned

Inkludert kortlivede, men intense, klimagasser. Uansett hvor naturlig vi føler at kua er.

Karl Eldar Evang om Skårderud-debatten: Personangrep gir sjelden gode og ryddige debatter om sak

Hilde Sandvik har kommet med meget alvorlige anklager, som hun ikke har kunnet underbygge eller dokumentere skikkelig.

Klimaforskar: Alle tog er ikkje like grøne

Om du reiser med interrail i sommar og vil vere klimavenleg, unngå dieseltog og reis i land med mykje fornybar elektrisitet, skrivar Borgar Aamaas.

Drep ikke Oslo med park

Det er historieløst og byplanmessig uklokt å gjenskape Akersryggen og lage en sammenhengende regjeringspark fra Kristparken og helt ned til Høyblokken, skriver Gustav Nielsen.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet: Norske fengsler er smekkfulle

Om få uker setter de første domfelte fra Norge seg på flyet for å sone sin straff i nederlandsk fengsel. Det kan bli et skritt i retning av å styrke norsk kriminalomsorg.

Verktøykassen for å løse utfordringene i oppdrettsnæringen er i ferd med å gå tom

I sommer har vi (igjen) sett stadige medieoppslag om rømning, sykdom og dramatisk økning i luseangrep.

Skoleforsker: Elevene i Singapore har langt mer matte-skrekk enn elever i Norge

Torbjørn Røe Isaksen vil styrke realfagene i norsk skole. Det er fint. Nå vil han hente inspirasjon i Singapore. Det tror jeg er dumt.

Per Edgar Kokkvold kommenterer: Euroen har splittet de folk den skulle samle

Den greske stat må betale prisen for løssluppen kredittpraksis og eurosamarbeidets innebygde svakhet.

Jan Bøhler om Norway Cup: Stor takk til Frode Kyvåg

Norway Cup-generalen må være en av våre største og mest vellykkede idrettsledere.

Kronikk: Den norske geita har gjennomgått en forvandling på 15 år

Resultatet er mer og bedre melk, nye oster og andre delikatesser, skriver Liv Solverød og Dag Lindheim.

Fastlege: Regjeringen går ikke langt nok i å styre legers antibiotikabruk

Det mangler en vilje til å stille strenge, faglige krav til bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.

Vi må ete mindre kjøt, betale meir for det

Norsk jordbruk må jobbe for å verte klimavenleg – og ta beitedyra med på jobben, skriver Siri Helle.

Kronikk: Hva kan vi egentlig vente oss av Jonas Gahr Støre?

Viljen til dialog og kompromiss gjør ham perfekt for Arbeiderpartiet. Men det gjør ham også sårbar, skriver Ståle Wig.

Kjersti Løken Stavrum: Vi står foran en uoversiktlig kommersialisering av samfunnet

Skjult kommersialisering er et demokratisk problem, like mye som undertrykte meninger er det.

Børge Brende skriver: Sikkerhetsrådet må utvise mer handlekraft for å beskytte sivile

Alle land, også Sikkerhetsrådets faste medlemmer, bør forplikte seg til å forhindre folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Au pair eller husslave?

Senterpartiet vil fjerne au pair-ordningen. Vinner de gjennom, må jeg slutte i jobben min, skriver Amalie Nilssen.

Birgit Hatlehol og Alf van der Hagen om Finn Skårderud-saken: Hilde Sandvik er en varsler

Pressen og fagmiljøene må lete etter stemmer, ikke skremme dem vekk.

Vi må kjempe mot ondskapen uten å miste håp

Når døden hopper fra Utøya til Suruc, forvandler de kristne høyreekstreme kulene seg til islamske høyreekstreme kroppsbomber, skriver filmskaper Nefise Özkal Lorentzen.

Civita: Klimautslippene fra jordbruket forsvinner ikke ved å late som de ikke eksisterer

Jordbruket er en betydelig driver av global oppvarming, og står for cirka ti prosent av de norske utslippene.

Forsker: Oslopakke 3 risikerer å flytte køen mellom Slependen og Lysaker inn i Oslo sentrum

Det siste vi trenger er nye køer i Operatunnelen og på Ring 3.

Oppdrettsnæringen er i ferd med å komme ut av kontroll

Det dreier seg ikke lenger om lokale forurensninger i sjøen rundt anleggene, men generelle skadevirkninger på det marine naturmiljøet langs kysten, skriver Ragnar Elias Nilsen.

Økt kunnskap om seksualitet kan få flere barn til å tørre å si fra om overgrep

Barn gjør ikke noe stort vesen ut av den kunnskapen om ikke voksne gjør det til en stor ekkel sak, skriver Margrete Wiede Aasland.

Tibetkomitéen svarer Solheim: Knapt én prosent av befolkningen har styrt Kina med jernhånd siden 1949

Hvis den kinesiske politikken er blitt mer liberal, er det vanskelig å forstå hvorfor tibetanere fortsetter å sette fyr på seg selv.

Siste grødum

Siste kronikker