meninger

Vi har endt opp med tidenes dyreste budsjett

Budsjettprosessen har svekket tilliten til regjeringen spesielt og politikere generelt. Helheten i budsjettet er dårlig for landet, og enda flere milliarder ble hentet ut av oljefondet.
Til toppen