Australias urbefolkning

Aboriginene. I en artikkel i Aftenposten nylig ble situasjonen for Australias urbefolkning sammenlignet med Sør-Afrikas tidligere apartheidregime. Denne artikkelen inneholdt en rekke både faktafeil og begrepsfeil. Intet i Australia kan sammenlignes med apartheidregimet. Urbefolkningen utgjør bare 2 % av en befolkning på 20 millioner, en vesentlig faktor som bidrar til den så kalte "usynliggjøring" omtalt i artikkelen.Sammenligningen med apartheidregimet er særlig krenkende fordi Australias lovverk ikke undertrykker aboriginene. De har de samme rettigheter og plikter som andre australiere. Deres kultur er verdsatt. Urbefolkningen bidrar helt unikt til vår nasjonale identitet og er å finne blant våre mest prominente kunstnere, idrettsutøvere og akademikere.Men regjeringen skjuler ikke det faktum at Australias urbefolkning i høyere grad også opplever dårligere helse, høyere arbeidsløshet, kortere skolegang og lever i dårlige boliger. Situasjonen er verst i fjerne deler av Australia, hvor flere ursamfunn er i krise.I mer enn 30 år har skiftende australske regjeringer iverksatt programmer for å imøtegå urbefolkningens problemer. I de siste årene har fokus vært på praktiske tiltak for å bedre helse-, bolig- og utdanningssituasjonen. Mer enn 70 % av en rekordbevilgning på AUD 3,144 milliarder (NOK 15,518 milliarder) blir brukt på disse områdene.Større bevilgninger blir fulgt opp av nye tiltak. I fjor iverksatte Australias regjering en mindre revolusjon på urbefolkningsområdet. Vi ville gjøre tingene på en annen måte, for vi vet at urbefolkningen tidligere ikke i like stor grad har fått ta del i Australias mange muligheter og tilbud.
De nye tiltakene består bl.a. av:
* bedre koordinasjon mellom de ulike myndighetene* å lytte direkte til den lokale
urbefolkning* å gjøre kontakten mellom
ursamfunn og myndigheter enklere* å dele ansvar for resultater mellom myndigheter og
urbefolkning
Ursamfunn vil få medbestemmelse i regjeringens programmer, slik at disse best imøtekommer urbefolkningens behov. Det er deres fremtidsvisjon som skal vise vei, og vi er villige til å stille ressurser til rådighet så de kan bygge denne fremtiden. Ingen regjering kan gjøre det på egen hånd.Våre nye tiltak er et resultat av suksesser og erfaringer gjort i lignende land, som USA og Canada. Tingene vil ikke forandre seg over natten. Men vi har påbegynt byggingen av en bedre fremtid for de første australierne.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger