De betalte pressereisers tid er over

Norad har stanset sponsede presseturer, men Utenriksdepartementet fortsetter.

salesposter