En hån mot psykisk syke

Veiskille. Vi står foran et helsepolitisk veiskille i Norge. Regjeringens forslag til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som ble lagt frem for høring 8. april, åpner for at kommunene blir tillagt et større ansvar for det psykiske helsetilbudet. Paradoksalt nok foreslår Regjeringen samtidig en profesjonsnøytral lov, kommunene kan selv avgjøre hva slags helsepersonell de vil ansette: Blir du psykisk syk, er det avhengig av hvor du bor om du får hjelp av psykolog. Opposisjonspartiene protesterte på dette, det fremgår av Helse- og omsorgskomiteens innstilling 9. juni. Lovforslaget kan føre til at kommuner ansetter folk uten nødvendig kompetanse. Derfor er det en stor skuffelse at Stortinget likevel vedtok loven 17. juni.

Tilgang på kompetanse.

Leger er en selvsagt og lovpålagt yrkesgruppe i kommunen, de har høyest kompetanse på somatisk (fysisk) helse. Tilsvarende har psykologer høyest kompetanse på psykisk helse. Hvorfor skal ikke de som strever psykisk ha tilgang på like høy kompetanse som de som er somatisk syke?

Det finnes andre med kompetanse på psykisk helse i kommunene. Men like lite som en sykepleier med videreutdanning i anestesi er lik en anestesilege, er en pedagog med videreutdanning i familieterapi en psykolog. Psykologer kan stille diagnoser og gjør helhetlige vurderinger:

Kari på 12 år henvises kommunepsykologen. Hun beskrives som et slemt og trist barn, men skolen og helsestasjonen vet ikke hvorfor hun strever. Psykologen opplever Kari som annerledes, hun klarer ikke ta andres perspektiv, og vurderer jenta som autistisk. Foreldrene uttrykker lettelse over endelig å få hjelp, samtidig er de fortvilet over at problemene ikke ble oppdaget før.

Det er uforsvarlig at en kommunal psykisk helsetjeneste med ansvar for behandling av psykiske lidelser drives uten å sikre at den høyeste kompetansen er tilgjengelig. Eksempelet ovenfor viser at høy vurderingskompetanse er til hjelp for andre kommuneansatte. Loven som nå er vedtatt signaliserer at psykiske lidelser har lav status og er en hån mot dem som er rammet.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger