• La oss tenke høyt sammen om hvordan en plass som i dag er et slags bakrom, kan bli et nytt sentrum som tjener og forener byens universitet og byens borgere, skriver Ole Petter Ottersen. Illustrasjon fra en mulighetsstudie utarbeidet av Kristin Jarmund Arkitekter AS på oppdrag fra Universitetet i Oslo

Et sentrum i kunnskapsbyen Oslo

salesposter