Eventyrskogen på Ekeberg

Ekebergskogen er ikke stor i utstrekning, men den har stor betydning for folk og dyr, ja, for det biologiske samspillet i naturen i Oslo-området. Oppvokst som jeg er ca. 100 meter fra skogkanten, taler jeg av erfaring. I oppveksten ble den min eventyrskog, senere mitt studieområde og min arbeidsplass.

Unik natur

I 1950-årene var jeg skogvokter lønnet av Oslo kommune. Omtrent samtidig gjorde jeg de første arkeologiske funnene på Ekeberg. Det førte til et mangeårig samarbeid med den kjente arkeologen Anders Hagen. Hadde han levd i dag, ville han nok ha advart mot unødige inngrep i skogen. Han ivret for at mest mulig urørt natur skulle danne ramme omkring helleristningsfeltene.

Denne unike naturen må ikke bygges ned av menneskelige påfunn. Gjennom årene har jeg understreket dette i avisartikler, bøker og i mitt faste fjernsynsprogram Naturmagasinet i NRK. Jeg kan nevne at utallige filmscener med fugler i sang, blant andre bastardnattergal (gulsanger), bøksanger (grønnsanger) og munk er tatt opp i Ekebergskogen. Disse artene finnes fortsatt der.

Fuglesang i busken

En del mennesker misliker kratt og buskas, men fuglesang vil de ha. Men skal vi fortsatt ha en artsrik fuglesang må vi akseptere busk og kratt. For to år siden ble naturmangfoldsloven vedtatt. Den går ut på at truet natur skal vernes, ikke bare i de store nasjonalparkene, men også i våre nære omgivelser. I juli 2008 fikk vi et naturreservat i Ekebergskråningen, delvis innenfor den gamle bygrensen. Her finnes verneverdige plante- og dyrearter. En av dem er planten dragehode som i Norge er uhyre sjelden og sterkt truet. Den vakre, blå blomsten har jeg registrert i Ekebergskråningen så å si hver sommer siden guttedagene.

I juni står den med praktfulle blomster. Er du heldig og får se den i den vestvendte Ekebergskråningen, vil du sent glemme den.

Regjeringen besluttet å gi dragehode et spesielt vern.

Umulig med vern

Bare to andre norske planter har fått tilsvarende vern – honningblom og rød skogfrue. Naturreservatet i Ekebergskråningen grenser til den planlagte skulpturparken. Med anslagsvis en halv million besøkende i parken bare i sommerhalvåret, vil det bli nærmest umulig å verne dragehode og en rekke andre sjeldne plante- og dyrearter. Naturreservatet vil bli skadelidende, og kan vanskelig fungere etter sin hensikt i nært naboskap med den planlagte skulpturparken.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Skulpturparken

80 skulpturer skal plasseres i området på 225 mål Det skal anlegges paviljong, vannbasseng og landingspunkt for gondolbane C. Ludens Ringnes Stiftelse skal bruke 300 millioner kroner på parken Oslo bystyre avgjør parkens fremtid i august måned

Mest lest meninger