• FOTO: SCANPIX

Falske klimamyter

FNs klimapanel. Eystein Jansen og hans meningsfeller har i lengre tid forsøkt taktisk å utnytte lekmannens respekt for FN og påstanden om klimakonsensus. I Aftenposten 7. oktober velger han å ilegge skeptikerne de synspunkter som passer ham. Jansens karakteristikker er enten gale eller uvesentlige.

FN er et politisk organ med et myndighetsoppnevnt utvalg for klimaspørsmål. Politiske råd gis basert på innspill fra faggrupper. Møtereferater viser at Norge støttet Canadas forslag om at henvisningen til varmeperioden i 1930-årene skulle fjernes, fordi den ble benyttet som motargument! Konklusjoner og politiske anbefalinger til 2007-rapporten ble vedtatt først, og deretter justerte man fagrapportene for å få mer samsvar.

Det er vanskelig å få vitenskapelige premisser snudd mer på hodet enn det FNs klimautvalg her gjør. Slike holdninger leder til ensretting og feilslutninger. Men Jansen har rett i at dette er en «unik metode» som gir resultater – dessverre. Politiseringen skjer suksessivt ved siling av resultater som fremmer den fremherskende retning innen klimautvalget, mens viktige fakta og teorier nedtones eller overses. Det er velkjent gruppepsykologi at en liten kjerne får avgjørende innflytelse på endelige valg og utforming, selv uten konsensus.

Skeptikerne ønsker vanlige vitenskapelige prosesser som spiller på hele bredden av observasjoner og tilhørende årsaker. Flere teorier har god overensstemmelse med observasjoner, men de overses. Men nå står den ensidige vektlegging av CO{-2} og påfølgende skremselspropaganda så faglig svakt at deres sterkeste kort er å få folk til tro at FN-utvalget har en samlet vitenskap i ryggen. Det har de ikke – ei heller befolkningen.

Beviselige feil.

Kritikken går også på at FNs klimautvalg støtter opp om og benytter i sin medieomtale resultater som er manipulerte og beviselig feil; likeledes at fagmiljøer som står utvalget særlig nært, nekter å utlevere data til offentligheten. Det gjelder overflatetemperaturer nå og i fortid. Nylig bekjentgjorde FNs miljøorganisasjon, som står bak klimautvalget, at det er feil at temperaturen på vår klode har steget så bratt de siste hundre år. Etter 11 år faller et hjørnestensargument for FNs klimautvalg om at det aldri har vært varmere enn i dag på flere tusen år. Det er nå veldokumentert at middelalderen var et globalt fenomen og vesentlig varmere enn siste tiår, som bare er marginalt varmere enn temperaturen i 1980.

Slike og mange lignende forhold er det skeptikerne kritiserer FNs klimautvalg for – og med rette. Mens Jansen fortsetter å sanke støtte blant lekfolk med sine bagateller om alt annet enn fag og fakta.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger