Forvirring om samfunnsansvar

Tapt anseelse. Debatten om Norske Skogs beslutning om å legge ned papirfabrikken Union i Skien viser at mange politikere og kommentatorer har en manglende forståelse av hva bedriftenes samfunnsansvar er og bør være. Norske Skog blir kritisert for å ikke ivareta ansvaret mange mener det har for arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det er imidlertid ikke en bedrifts oppgave å drive distrikts- og sysselsettingspolitikk. Selv om det kan være grunn til å kritisere Norske Skogs fremgangsmåte i prosessen rundt nedleggelsen av Union, er det politikernes og ikke bedriftenes oppgave å legge til rette for sysselsetting i industrien og næringsvirksomhet.Union-saken viser at politikerne har gitt fra seg muligheten til å overstyre nedleggelsen av industrivirksomhet, både den som er lønnsom og den som går med tap, og slik må det være for at norske bedrifter skal kunne hevde seg internasjonalt og for at Norge skal kunne tiltrekke seg investeringer fra utlandet. Derfor blir det noe halvhjertet over politikernes nylige valfart til Skien for å overtale Norske Skog til å ikke legge ned Union. Det ser ut til at mange av dem ikke har tatt inn over seg at en sjablonmessig tenking om norske bedrifters nasjonale ansvar ikke lenger er egnet til å forstå hva bedriftenes samfunnsansvar dreier seg om i en globalisert verden. For det er vel ikke slik at Norske Skog har et større ansvar overfor sine ansatte i Skien enn sine ansatte i Brasil, eller i Frankrike, eller i Kina? Samfunnsansvar handler om åpenhet, redelig opptreden, ansattes rettigheter og velferd, og miljøhensyn. Samfunnsansvar går utover det å skape et overskudd for eierne, men det handler også om å ta et helhetlig ansvar for en bedrifts konkurranseevne og lønnsomhet på lang sikt.Det faktum at Norske Skog ikke ønsker å selge Union, reiser imidlertid et annet og prinsipielt viktig spørsmål: Misbruker konsernet sin markedsmakt til å påvirke prisen på papiret det selger og holde mulige konkurrenter utenfor markedet? Norske Skog avviser dette og begrunner nedleggelsen av Union med overkapasiteten på sine fabrikker og på produksjonen av avispapir i Europa.Det er lite trolig at Konkurransetilsynet kommer frem til at Norske Skog, ved å nekte salg av Union, opptrer i strid med konkurranseloven, men det at spørsmålet reises viser at konsernets fremgangsmåte kan være problematisk i forhold til omdømme. Og da er vi tilbake til utgangspunktet: Samfunnsansvar må innebære å opptre slik at det ikke reises tvil om konsernledelsens motiver og handlemåte. Derfor vil mange mene at Norske Skog har tapt anseelse selv om Konkurransetilsynet ikke griper inn.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger