• FOTO: TRYGVE INDRELID

Fusjoner er løsningen

Mange uttrykker bekymring over høyskoler som vil bli universiteter.

Argumentene synes å være mange: Det er dyrt, det svekker profesjonsutdanningene, det er stormannsgalskap. Som rektorer protesterer vi mot påstander om at vi setter økonomi og kvalitet på spill i ellevill statusjakt. Tvert imot: Vi arbeider systematisk for å styrke kvaliteten i våre institusjoner.

KonkurransekraftStjernøutvalget diagnostiserte norsk høyere utdanning. Gjennom sin SAK-satsing, som skal styrke kvalitet og motvirke fragmentering, følger regjerningen opp flere av utvalgets anbefalinger. I tråd med dette arbeider vi med å styrke våre institusjoner og fagmiljøer. Utdanningene skal ha høy relevans for samfunnets behov; forskningen skal styrke utdanningene og bidra til regional utvikling. Kvalitet forutsetter fagmiljøer med internasjonal konkurransekraft. Arbeidsdeling og forpliktende samarbeid er løsningen. Spørsmålet er hvordan dette best kan realiseres?

Regjeringen stimulerer til styrket profesjonsrettet forskning og utdanning som ledd i kvalitetsutviklingen av bl.a. profesjonsutdanningene. Flere av disse utdanningene bygges ut med mastertilbud; etterspørselen viser at dette er en riktig utvikling. Det samme gjelder behovet for nærings- og profesjonsrettet phd-utdanning. Dagens institusjonslandskap, med mange små fagmiljøer, vanskeliggjør en slik utvikling. Fusjoner vil kunne realisere disse ambisjonene.

FusjonerNorsk lovverk innebærer at samarbeid mellom autonome institusjoner på et visst punkt møter juridiske hindringer. Derfor mener vi at fusjoner er den eneste løsningen for etablere en bærekraftig institusjonsstruktur. Stjernøutvalget anbefalte en styrt strukturendring. Regjeringen ønsker frivillige prosesser. Fusjoner er imidlertid krevende, og det er nødvendig at institusjonenes eier gir tydelige signaler og har strukturelle virkemidler for å nå sine utdanningspolitiske mål.

Skillet mellom høyskoler og universiteter er gradvis avviklet gjennom lovendringene i 1995 og 2005. Vi har felles lov, felles stillingsstruktur og samme krav til å levere forskningsbasert undervisning. Det er flere likheter enn forskjeller mellom de to institusjonstypene; vi går mot et system bygd på diversitet mellom likeverdige institusjoner, ikke mellom institusjonskategorier. Men universitetsstatus gir fremdeles større autonomi. Det er en fordel i en tid som krever handlekraft.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger