• Lotte Sandberg bruker to konkrete saker som er løst, som eksempler på at hele kulturminnevernet har problemer. Villa Dammann-saken kom til slutt på vårt bord, og vi fredet et område rundt villaen, skriver Siri Wolland.

    FOTO: SIGNE DONS

Hvordan få oppmerksomhet

RIKSANTIKVAREN. Journalist Lotte Sandberg påstår det er sykdom i forvaltningen. Det er ukjent for oss, selv med alle våre utfordringer.

Les også:

SIRI WOLLAND

FOTO: Fotograf Joakim Krøvel

Sedvanlige spark. Lotte Sandberg i Aftenposten bruker sin kommentatorplass i avisen søndag 8. mai for å profilere et seminar som arrangeres av hennes faglige kontakt Sjur Harby, og som han tjener penger på. Det eneste hun ikke skriver om seminaret, er hva det koster. En uheldig sammenblanding av annonse og kommentar. I samme anledning utnevner hun Sjur Harby som «trolig» den egentlige riksantikvar. Sandberg sender sine sedvanlige spark til riksantikvaren og bruker to konkrete saker som er løst, som eksempler på at hele kulturminnevernet har problemer.

Få kilder

Lotte Sandberg har få, særlig to kilder, Sjur Harby og Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold, som går igjen. Disse kildene og Lotte Sandberg siterer hverandre i mediene og på egne nettsider stadig vekk, og blir hverandres sannhetsvitner. Hva mener egentlig Fortidsminneforeningens ledelse?

Kulturminner er viktig for folk flest og kulturminnevern er et stort og spennende fagfelt, påstår vi hos Riksantikvaren. Det kan vi sikkert alle være enige om.

Å få oppmerksomhet rundt et viktig tema som dette kan gjøres på mange måter. Riksantikvar Jørn Holme og direktoratet med 160 erfarne fagfolk har igjennom siste halvannet år satt betydningsfulle kulturminnefaglige temaer på dagorden, og mange forskjellige mennesker har engasjert seg. Det er flott. Det blir temperatur og engasjement til det beste for kulturminnene.

Retoriske hersketeknikker

For å få en god debatt må man ha innslag av forskjellig syn på en sak og vinkling på tema. Riksantikvaren må tåle kritikk, berettiget eller ikke. Vi må også tåle retoriske hersketeknikker. Noen skal selge sine kurs og har andre agendaer må vite. Vi må i tillegg tåle at noen ikke vil ta til seg fakta for da vil grunnlaget for deres argumentasjon falle til grunnen. Vi etterspør bare, og håper på, et minimum av kunnskap om roller og myndighet for at debatten skal bli god.

Mens Lotte Sandberg og hennes meningsfeller holder hoff og er godt fornøyd med det arbeidet de selv gjør, vil jeg minne om at aldri før har kulturminneforvaltningen igangsatt så mange fredningssaker. Aldri før har vi satt ned foten så mange ganger i konfliktsaker med kommuner. Men det er ikke riksantikvarens mandat å gå inn i enkeltsaker på den måten og når Lotte Sandberg og Co krever det.

Rett myndighet til rett tid

Riksantikvaren er øverste fagmyndighet innen kulturminnevernet. Stortinget har imidlertid bestemt at fylkeskommunen (og Byantikvaren i Oslo) har førstelinjeansvaret.

Villa Dammann-saken i Oslo var i første runde Byantikvarens ansvar. Riksantikvaren håpet i det lengste at sikringen av området rundt funkishuset ville bli løst av kommunen. Men saken kom til slutt på vårt bord, og vi fredet et område rundt villaen.

Et annet eksempel som blir nevnt er Linnaegården i Sandefjord, et viktig kulturminne som sto i fare for å bli revet. Riksantikvaren ba fylkeskommunen om å engasjere seg. De grep inn og fredet bygningen midlertidig.

Den store utfordringen for oss og kulturminnevernet når det gjelder fredede bygninger er å nå Stortingets mål. Nye fredninger er nødvendig for å få en mer representativ liste. Alle fredede bygninger skal være sikret og ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Her gjenstår det mye, ikke minst penger til kulturminnevernet.

På lag med eierne

Eierne av fredede bygg tar en stor del av ansvaret i bevaringen av vår kulturarv.

Riksantikvaren har bedt alle landets kommuner om å benytte seg av muligheten loven gir for fritak for eiendomsskatt til eiere av kulturhistoriske bygninger blant annet, for å bedre deres situasjon. Riksantikvaren er veldig opptatt av eiernes utfordringer, og vi vil være en god støttespiller.

Journalist Lotte Sandberg påstår det er sykdom i forvaltningen. Det er ukjent for oss, selv med alle våre utfordringer. Men vi kan kanskje sette det på noens konto; Hvordan få oppmerksomhet?

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger