• FOTO: Stenersen Tor Greiner

Ibsen som jålete graffiti

Er Ibsen en gammelmodig pratmaker? Ibsen Sitat på Karl Johan gir et underlig bilde av dikteren. Kunstverket innvies i morgen.

ENDELIG ER DET siste Ibsen-sitatet på plass i løypen fra Arbins gate til Grand Café, og folk som bor på Skillebekk, kan sykle til sentrum uten å måtte svinge utenom arbeidsfolk som hugger og skraper i granitten. Ibsen Sitatinnvies offisielt i morgen, i regi av Sparebankstiftelsen DnB NOR, som har støttet prosjektet med 8 millioner kroner.Ibsen Sitatskal være det nest største kunstprosjektet i Oslo i utstrekning - etter Vigelandsparken. Det skulle stått ferdig til Ibsen-jubileet i 2006, men har vært rammet av intriger, misforståelser og forsinkelser.

Bananas.

Initiativet kom opprinnelig fra Sune Nordgren, som var begeistret for et tilsvarende prosjekt i Stockholm, der kunstnerduoen FA+ sto bak en stripe med Strindberg-sitater langs Drottninggatan. I 2001 ble daværende direktør for Henie Onstad Kunstsenter - Gavin Jantjes - utnevnt til kurator for kunstverket; selve arbeidet ble organisert av Ibsen-stiftelsen frem til våren 2006.Da stanset DnB NOR utbetalingene, og forlangte endringer i ledelsen. Bare 3 av planlagte 60 sitater var på plass, og pengene rant ut, ifølge direktør Frode Helgerud (Aftenposten 5. august 2007). De svenske kunstnerne var kommet på kant med ledelsen i Ibsen-stiftelsen, særlig fruktgrossist Øivind Johansen. I et e-postintervju Aftenposten gjorde med FA+ om konflikten, hadde svaret følgende stikkord i emnefeltet: "Frukthandlaren and Co. gone bananas".Etter at Per Jæger i Hovedstads Aksjonen (sic) overtok som prosjektleder, er tempoet skrudd kraftig opp, slik at 4011 sandblåste stålbokstaver nå er nedfelt langs Ibsens gamle vandrerute fra leiligheten til stamkafeen. Det dreier seg om 69 sitater, hvorav 17 er valgt av skoleelever, akademikere og skuespillere i Oslo. Også sponsoren har fått velge sitt eget sitat.

Kloke ord?

Er så resultatet blitt det Ibsen ville kalle "originalest"?Utvalget av sitater er i hvert fall ikke egnet til å løfte prosjektet. På mine daglige sykkelturer mellom Skillebekk og sentrum synes jeg at Ibsen fremstår som en gammelmodig pratmaker. Her er det sanket inn likt og ulikt, ja, mange av sitatene er hentet fra fiktive figurer i Ibsens forfatterskap. Hvorvidt replikkene er ment som alvor, skjemt eller ironi, er det kun Ibsen-eksperter som vil kunne vite, sånn i forbifarten. Det er i grunnen et uforpliktende og utdatert litteratursyn som er omsatt til rustfritt stål på Karl Johan.Tatt ut av sin sammenheng, er det i dag uvisst hvordan vi skal tolke et utsagn av typen "Det er mere at være Konge end at være Skald!" og "kan du træffe Kongen, - gaa udenom Lakejen". I den sammenhengen de nå står plassert - like nedenfor Slottet - ser det mest av alt ut som en hilsen til det norske kongehuset. Og det var vel ikke meningen? Like ved har man plassert "Paa Ridestellet skal Storfolk kjendes!". Samlet sett gir dette heatetinntrykk av at Ibsen var en trofast beundrer av rikfolk og maktelite.Et sitat som "Uh, ikke flæsk!" gir sterkere assosiasjoner til Fedon Lindberg enn dikteren. Ibsen var riktignok forut for sin egen tid, men det menneskesynet som kommer til uttrykk i løsrevne utsagn av typen "Det, som du er, vær fuldt og helt, og ikke stykkevis og delt" virker rustent i en tid der nettopp ideen om den entydige, konstante personligheten er gjennomkritisert av både psykologer og litteraturteoretikere. Og i moderne, flerkulturelle samfunn kan det umulig være slik at "Minoriteten har alltid retten".

Paradoks.

I tillegg til å gi et merkelig bilde av dikteren, innebærer Ibsen Sitatet interessant paradoks: Mens Oslo kommune har brukt store beløp på å bekjempe graffiti, har bystyret her latt seg overtale til å akseptere et langt mer brutalt inngrep i byens overflate. Mens uønsket graffiti kan overmales, er det fare for at man her har pådratt seg et betydelig vedlikeholdsansvar for et skjørt sitatkunstverk. Men bare graffitien ligger på bakken, kategoriseres som kunstverk og bruker tekster av en berømt dikter, så er det kanskje greit?I stedet for å være tilpasset det røffe miljøet på Karl Johan, er bokstavene satt opp enkeltvis på en pen og pyntelig måte. Det er et åpent spørsmål hvor mange tyggegummier og harde norske vintre de vil tåle. Langs deler av løypen har det allerede vært et betydelig bortfall av bokstaver. Det skyldes visstnok feil valg av limtype i første fase av prosjektet, et problem som skal være løst - i hvert fall foreløpig.Henrik Ibsen kan naturligvis brukes til nesten hva som helst. Men den gamle radikaleren egner seg dårlig som jålete graffiti på Karl Johan.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Ibsen Sitat

Gatekunstverk av den Stockholmsbaserte duoen FA+ (Ingrid Falk & Gustavo Aguerre).Består av 69 Ibsen-sitater.4011 sandblåste stålbokstaver er nedfelt i granitten på Karl Johan og i Henrik Ibsens gate.Finansiert hovedsakelig av Sparebankstiftelsen DnB NOR med 8 millioner.Skulle stått ferdig til Ibsenjubileet i 2006. Innvies i morgen.fakta

Mest lest meninger