Kampen for Kunstakademiet fortsetter

Dekan Ståle Stenslie ved Kunsthøgskolens omdiskuterte "Fakultet for visuell kunst" raljerer over Lotte Sandbergs positive anmeldelse av årsutstillingen til Kunstakademiets Masterklasse. Det har han ingen grunn til.

"Kunstakademiet lever", (Aftenposten 2. august) konstaterer han. Men han underslår årsaken. Grunnen til Kunstakademiets fortsatte eksistens er at studentene og lærerkollegiet har kjempet mot dekanens og KHiO-styrets forsøk på nedleggelse. Studentene og de ansatte valgte å bruke navnet "Statens Kunstakademi" til KHiO-styret ga etter, og byttet ut det misvisende navnet "Fakultet for visuell kunst, Billedkunst" til det noe bedre "Fakultet for visuell kunst, Billedkunst/Kunstakademiet". Dekanen, som på tross av dette tilbaketoget nektet å bruke navnet "Kunstakademiet", hevder nå plutselig at "Kunstakademiet lever". Hvorfor valgte han nylig å presentere en utstilling med Kunstakademi-studenter under navnet "Fakultet for visuell kunst 2"? Faktum er at utstillingstittelen "Bak Fronten" og pressemeldingen til masterstudentenes utstilling falt dekanen tungt for brystet. Han truet med å trekke tilbake finansieringen. KHiO forandret utstillingstittelen, og publiserte en sterkt redigert pressemelding. I Stenslies innlegg kan en få inntrykk av det motsatte, at han nærmest bifaller studentenes engasjement og Kunstakademiets faglige nivå. Han annekterer nå tittelen Bak Fronten som om ingenting har skjedd. Dette står i sterk kontrast til hans tidligere uttalelser.

Frustrasjon.

Dekan Stenslies prosjekt om å sammensmelte den tidligere Kunst og håndverksskolen og Statens Kunstakademi har hverken støtte hos lærerkollegiet eller studentene ved Kunstakademiet. Studentenes frustrasjon har ført til at studentutvalget ved Kunstakademiet har vedtatt mistillit til dekanen. Studentstyret ved KHiO, som representerer alle fakultetene, har nedlagt seg selv i protest mot manglende demokrati og dialog i KHiO.Det var KHiO som, ikke bare i strid med et samlet student, - lærer- og fagmiljø, men også i strid med Stortingets vedtak og med loven, avviklet Statens Kunstakademi. KHiO er ledet av et regime som planmessig forsøker å bryte ned Kunstakademiets faglige selvstendighet. Den samme ledelsen er i konstant konflikt med fagorganisasjonene og studentorganisasjonene på grunn av stadige brudd på arbeidsmiljøloven og Universitets- og Høyskoleloven. Dekanen har ikke faglig kontakt med studentene. Forholdet hans til lærerstaben er mildt sagt kjølig. Daglig brytes et av de sentrale vilkårene ved etableringen av KHiO - nemlig kunstnerstyrt utdanning. Men studentene ved Kunstakademiet viser ikke bare stort kunstnerisk talent og profesjonalitet. De viser også kollektiv, politisk innsikt og dermed evne til å sette makt bak kravene. De har støtte fra det samlede organiserte kunstner-Norge. Derfor vil Kunstakademiet ikke bukke under, på tross av Stenslies og KHiO-ledelsens kampanjer. Sistnevnte vil gjøre denne viktige delen av Norges kunstliv til historie. Studentene og de ansatte vil derimot utvikle Kunstakademiet til å bli enda bedre, og enda viktigere for fremtiden. De fortjener honnør og full støtte fra alle som bryr seg om fremtiden til norsk kunstliv, ikke trusler og overkjøring.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger