Klassisk musikk er noe mer

I Aftenpostens debatt om klassisk musikk har man så godt som bare diskutert form og ikke innhold.

Dagens fremføringspraksis tillegges stor betydning, mens musikkens egenverdi som kulturbærer bare berøres av et par av debattantene.Vil den klassiske musikken miste sin betydning, fordi våre musikere og orkestre ikke har klart å holde tritt med de krav som stilles i dagens rastløse og underholdningssøkende samfunn? Farligere for musikkens fremtid enn en "stivnet" fortolkningstradisjon, er heller at NRK og skolene bare i begrenset grad presenterer klassisk kultur for dagens barn og unge. Det er en tendens til at man betrakter alle musikkformer som likeverdige. Den klassiske musikken er noe mer.Den er en viktig del av vår humanistiske arv og en uuttømmelig kilde til åndelig utfordring.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger