• Kulturminister Hadia Tajik

Kutt eller mer kultur

Økonomi, ambisjoner og holding til private givere skiller regjeringsalternativene.

I Aftenposten 13. august kan en få inntrykk av at det ikke er særlige politiske forskjeller mellom de ulike regjeringsalternativene i kulturspørsmål. Det er ikke riktig.

1. Det er forskjeller i økonomiske muskler.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er de eneste partiene som vil bruke 1 prosent av statsbudsjettet på kultur.

Det holder ikke å ønske kulturen alt vel, som Høyres Olemic Thommessen gjør, uten å sette penger bak ordene. Han sier ofte at «kulturbudsjettet omtrent slik det er nå, er nok greit». Dermed underslår han at forskjellen på å knytte 1 prosent av statsbudsjettet til kultur og å ikke gjøre det, utgjør nesten 1 milliard kroner de neste tre-fire årene. Høyre ønsker ikke fortsatt vekst i pengene til kulturlivet. Ikke har de råd, heller, når skattekutt på 25 milliarder eller mer skal gjennomføres.

I tillegg vil Høyre samarbeide med Fremskrittspartiet, som gjerne starter kulturkuttene sine på 1,5 milliarder kroner. Vi vil sikre fortsatt vekst på kulturbudsjettet.

2. Det er forskjeller i ambisjoner.

Penger er ikke det eneste som er viktig. Like viktig er det å ha politiske ambisjoner på kulturfeltet: å ville noe.

Vår regjering er det eneste regjeringsalternativet som legger frem en samlet plattform for kulturpolitikken de neste fire årene. Dels er nok avstanden mellom de borgerlige partiene for stor til at det er mulig, dels prioriterer de ikke kulturpolitikk høyt nok til å løfte det frem.

Vår regjering lanserte det første Kulturløftet allerede før valget i 2005. Det har alltid hatt en spesiell status i det rødgrønne samarbeidet. Søndag la vi frem et nytt Kulturløft, og viser igjen at vi kan bidra til å løfte kulturlivet og frivilligheten.

Hadia Tajik

FOTO: Erik Johansen

Denne gang påpeker vi at det er særlig det lokale kulturlivet som trenger et løft, og at vi gjerne spiller en rolle fra statlig side for å bidra til blant annet gode kulturskoler, levende biblioteker og sterke korpsmiljøer. Levende kulturliv lokalt danner også grunnlaget for utøvere i verdensklasse.

3. Det er forskjeller i pengebruken.

I tillegg til reduserte kulturbudsjetter, eller manglende vekst, vil både Høyre og Fremskrittspartiet prioritere den delen av kulturlivet som allerede får økonomisk oppmerksomhet.

Gjennom blant annet forslag om gaveforsterkningsordninger legger de opp til sponsorstyring av kulturpengene. Konsekvensen kan bli at de som får penger fra næringslivet, også er de som får penger fra offentlige budsjetter. Da blir det desto mindre igjen til de som ikke får samme oppmerksomhet, eller som ikke har samme kommersielle potensial. Det svekker bredden i kulturlivet. Og det er bredden som utvikler innhold og kvalitet i kunst- og kulturliv, lokalt og nasjonalt.

Vi ønsker private givere velkommen, men det skal ikke erstatte eller styre offentlige budsjetter. Kultur er for viktig til å risikere at kommersielt potensial blir eneste kvalitetsmerke. Valget i høst er derfor også et retningsvalg for kulturen.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger