Læreplan i matematikk romantisk og naiv

I forbindelse med Kvalitetsreformen lages det nye læreplaner. Kan dette rette opp skjevheter som har ført til at matematikken i skolen er kjørt i grøften? Dessverre. Det foreliggende utkast er like romantisk og naivt som før.Utkastet til læreplan har formuleringer som: "...grubling over intrikate problem og utvikling av elegante bevis". Videre skal enhver elev utvikle "en bred matematisk kompetanse hvor både tanker, følelser og handlinger spiller sammen". Eleven skal gis "mulighet til å forstå det kraftfulle og vakre i matematikken". Har læreplanmakerne reflektert over hvilken matematikk Ola og Kari trenger i dagens samfunn?Utkastet nevner teknologi og design som et av fagets hovedområder. Bra. Men forståelsen av matematikkens rolle er overfladisk: "Matematikkfagets rolle i teknologi og design er i hovedsak som et redskapsfag." Ja, men: Teknologi bygger på mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk - for å nevne noe. Fagfelter som henter hele sitt begrepsapparat fra matematikk. Slikt stoff er det rett og slett ikke mulig å tilegne seg uten matematikk. Denne helt vesentlige siden ved matematikken virker læreplangruppen fremmed. Utenom det romantiske og mystiske er det kortsiktig nytte som gjelder.Vi kan leve med en svulstig læreplan bare målene for hvert trinn er presise. Men den gang ei. Her er et eksempel hentet fra VGS1: "Elevene skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til lengder, vinkler og areal." - Dette er jo alt og ingenting! Eksempelet er illustrerende for hele læreplanutkastet.Oftedal Telhaug skrev 14. januar om ideene som former dagens lærere. De samme ideene former dagens læreplaner. Telhaug kaller det et pedagogisk hegemoni. Representanter for hegemoniet har stort sett problemer med å skjønne at de kan ta feil. Hvis det går dårlig, er det lærernes skyld, ikke planene. Utkastet til ny læreplan i matematikk må skrives fullstendig om.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger