Mange hensyn å ivareta i WTO

Suverenitet.Norges strategi i WTO med å plassere seg sammen med store tettbefolkede land som Japan og Sør-Korea i G10, kan ha vært alvorlig feil. Norge kan derved ha måttet gå for langt i innrømmelser om jordbruk. Vi har lav selvforsyning av mat felles, men forutsetningene for jordbruk er svært forskjellige. Også på en rekke andre områder har landene i G10 svært ulike hensyn å ivareta og det kan bli stilt andre krav. I Uruguay-runden (1986-1994) kom "ikke økonomiske faktorer" inn som forhold det kunne tas hensyn til - først og fremst matvaresikkerhet. Vår regjering, med statsminister Gro Harlem Brundtland i spissen, visste at forholdene i verden var så ulike at en måtte ta flere hensyn enn bare økt handel. Norge ga derfor en egen stemmeforklaring ved midtveisrunden i Genève i 1989. Ikke-økonomiske faktorer dreide seg ikke bare om matvaresikkerhet, men det var viktig for oss å ta miljø-, distrikts- og sosiale hensyn. En banebrytende erklæring som vi må fastholde. Reglene for jordbruk er livsviktige for oss på mange flere områder enn matforsyning. En god løsning for jordbruk i Norge er også viktig for mange andre land. Dette er det viktig å få frem i WTO.Mange land har sterk interesse i at vi opprettholder et velorganisert samfunn langs hele vår langstrakte kyst. Da kan vi ikke sparke bena unna jordbruket. Kystlinjen er 6000 mil - 1½ gang rundt jorden. Schengen gjør Norge til EUs yttergrense. Det krever tilstedeværelse langs kysten og mot vår nabo i nordøst, om Norge ikke skal bli transittland for narkotika og personer inn i EU.Norge må hevde suverenitet og sikre forsvarlig forvaltning og utnyttelse av verdifulle ressurser i de store områdene vi har ansvar for. Langs hele kysten, i nordområdene og ved Svalbard. Andre land må kunne stole på at vi er i stand til å utføre vårt ansvar på en betryggende måte. Og kunne gi hjelp når uhellet er ute.Forhandlingene om jordbruk dreier seg om mye mer enn 60 000 bønder og andre i matvarekjeden. Det berører grunnlaget for flere hundre tusen arbeidsplasser knyttet til kulturlandskap, naturforvaltning, biologisk mangfold - stedbunden ressursutnyttelse som avhenger av sårbar bosetting. Det finnes ikke maken til vår kystnatur noe annet sted i verden. Bosatte øyer, fjorder og fjell. Naturperler på rekke og rad. Vega og Alta er på FNs liste over verdens kulturarv. Dette kulturlandskapet har vi ikke bare grunn til å være stolte av. Vi har rett og plikt til å ta vare på dette unike området også innenfor WTO.Noen som vil hjelpe de fattigste inn på vårt marked, støtter samtidig stor generell nedsetting av toll. Det er uforenlig. Tollen må være høy nok til å stenge rikere land ute samtidig som vi gir tollpreferanser til de fattigste. Frankrike har hatt toll på bananer for å hjelpe tidligere afrikanske koloniland. I dag har MUL- land, nær 50 av de fattigste, full tollfrihet til oss. Disse får det verre om vi gir andre bedre markedsadgang. Med toll kan vi fortsatt gi tollprefereanser. Eksportsubsidier fra USA og EU gir de fattigste land store problemer. Det ødelegger verdensmarkedet. En håndfull store internasjonale konsern som dominerer jordbruk og verdenshandel med mat, har heller ikke som mål å hjelpe de fattigste. De tar fortjenesten selv og sørger for at de fattige forblir fattige. Overalt får råvareprodusentene minst.Noen mener at vi har vært for lite villige til å slå sammen bruk for å få et mer konkurransedyktig jordbruk. Vi har lenge hatt en avgang på 3 % som gir en halvering på under 20 år. Uansett må vi ha et annet jordbruk enn USA og Danmark.Vi driver arktisk jordbruk opp til 70 grader nord, fra Lindesnes til Grense-Jakobs elv, fra havet opp til fjellet under helt spesielle klimatiske og topografiske forhold og spredte jordressurser. I våre naboland finnes knapt jordbruk langs grensen.WTO bygger på konsensus. Det må finnes løsninger alle kan godta. Det var på høy tid at vår utenriksminister Jonas Gahr Støre sa til WTO at Norge om nødvendig kunne måtte blokkere en avtale fordi han ikke hadde noe mandat til å rasere jordbruket.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger