Mediene er ukritiske

KLIMADEBATTEN. Miljøbevegelsen tar kronisk feil, og klimaforskningen er i en faglig og etisk krise. Dette burde få mediene til å være litt mer kritiske.

Ubalansert pressedekning. I en debatt mellom Aftenpostens nyhetsredaktør Ola Bernhus og meg selv på Kulturnytt på NRK tirsdag denne uken kom det frem skremmende holdninger. Bernhus sa:"Når problemet med sur nedbør og ozonlaget i dag ikke er så stort, er det nettopp fordi journalistikken gikk foran og fikk politikerne med på noe. Det er et eksempel på at journalistikk skal og bør bety noe. Så får vi håpe at kursen er riktig denne gangen, og det tror jeg at den er."

Politisk misjonering.

Her innrømmer nyhetsredaktøren at han mener pressens oppgave er og bør være å drive politisk misjonering for ting den tror og håper på, ikke drive kritisk og objektiv journalistikk. Men i ettertid viser det seg sogar at påstandene om skogdød som følge av sur nedbør var helt feil - europeiske skoger har vokst raskt de siste 50 årene.Den endelige dommen i ozonsaken er heller ikke avsagt. Ozonlaget fortsetter å svekkes til tross for at KFK (klorfluorkarbon)-utslippene er borte, hvilket tyder på andre årsaker enn mennesket.

Science fiction.

Jeg kan også nevne andre miljøkatastrofer som ikke er blitt noe av: Roma-klubben tok feil, verden gikk ikke tom for naturressurser innen år 2000. Den såkalte atomvinteren var science fiction, DDT er stort sett ufarlig for mennesker, og selv om de opprinnelige anslagene etter Tsjernobyl-ulykken var at over tre millioner ville dø, viser FNs tall at under 100 mennesker så langt er omkommet som følge av ulykken, hovedsakelig mannskapet som deltok i redningsarbeidet. I byen Ramsar i Iran er det naturlige strålingsnivået enkelte steder 1000 ganger høyere enn i Tsjernobyl, og forekomsten av kreft og sykdommer er ikke høyere der enn andre steder.

Skeptisk og edruelig.

Kort sagt, miljøbevegelsen tar kronisk feil. Alle disse faktaene burde gjerne fått pressen til å være litt mer ydmyk med hensyn på den siste i rekken av hysteriske dommedagsteorier, menneskeskapt katastrofal global oppvarming. Denne gangen finnes det usedvanlig mange grunner til å være skeptisk og edruelig, noe jeg dokumenterer grundig i boken min.Klimaforskningen er i en faglig og etisk krise. I de siste fem årene er det blitt avslørt grove forskningsfeil, tilbakeholdelse av bevismateriale og annen tvilsom forskningsetikk blant fremstående forskere i klima-
panelet.I USA opprettet Kongressen en egen komité bestående av landets fremste statistiske eksperter ledet av Dr. Edward Wegman for å avgjøre om den såkalte hockeykøllegrafen var konstruert riktig. De fant at det var blitt begått så mange amatørmessige feil av et helt forskermiljø at de var nødt til å finne en strukturell forklaring.Konklusjonen etter å ha gått miljøet etter i sømmene, var at de manglet tilstrekkelig utdanning innen statistikk. Amatørfeilene var ingen glipp.En av verdens ledende autoriteter på vitenskapelige forutsigelser, Dr. Scott Armstrong, vurderte FNs klimarapport. Han fant at 72 av 89 forutsigelsesprinsipper var blitt brutt. Konklusjonen hans var at rapporten ikke inneholder en eneste vitenskapelig forutsigelse.

Ikke kompetent forskning.

Uavhengige forskere i verdensklasse har avdekket at et urovekkende stort antall klimaforskere mangler faglige kvalifikasjoner til pålitelig å rekonstruere klimaet i fortiden og til å si noe om klimaet i fremtiden. Kort sagt, de er ikke kompetente til å utføre den oppgaven de har påtatt seg i klimapanelet.Disse skandalene har fått betydelig pressedekning i utlandet, men ikke i Norge. Over hele verden sprer nå nyheten seg i forskningsmiljøene om den faglige og etiske krisen i klimaforskningen, og antall klimaskeptikere blant kremen av verdens forskere og intellektuelle er sterkt økende

Debatten er over?

Den gryende erkjennelsen er at store deler av klimaforskningen i de siste 20 årene må trekkes i tvil, kvalitetssikres og gjøres på nytt av uavhengige, kompetente forskere. I Norge, derimot, er budskapet at "debatten er over". Jeg vil avslutte med en utfordring til Aftenposten og til norsk presse forøvrig: Vær like kritisk overfor klimapanelet og miljøvernere som dere er overfor fossilindustrien og Vladimir Putin.Da vil dere finne mer enn nok av skandaler å skrive om.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger