Nei til ensidig kritikk

Utenriksledelsen og andre anklager Israel for å svare uforholdsmessig hardt på Hizballahs rakettangrep. NRKs Lars Sigurd Sunnanå gjentar stadig at Israel driver kollektiv avstraffelse av Libanon.

Sunnanå blir knapt tatt alvorlig lenger, mens Dagbladet er klaget inn for Pressens faglige utvalg for å ha brakt en antisemittisk tegning av Finn Graff.

Forholdsmessighet.

Folkerettsjuristen Geir Ulfstein skriver 26. juli at Israels aksjon er uforholdsmessig. Hans vurdering virker alt for snever. I Røde Kors' samling av sedvanerettslige regler i humanitærretten, heter det at forholdsmessighet i forsvaret må sees i sammenheng med forsvarets mål, og den kortsiktige og langsiktige trussel mot den angrepne part. Israels fire motparter ønsker nasjonens utslettelse. Det er viktig å minne om at Iran og Syria, med sine avleggere Hamas og Hizballah, har folkemord på jødene som program. Israel risikerer utslettelse, og det trengs intet "Holocaust-kompleks" for å begrunne Israels motstrategi: Å hindre at Iran og Syria får fotfeste i Libanon. Juristen Arne Willy Dahl skriver i sin omfattende "Militær folkerett" fra 2003: "Hvordan er det mulig å veie sivile skader opp mot militære fordeler? Dette er ikke noe matematisk spørsmål . . ." Flere hjelpeorganisasjoner, som bør være nøytrale, har uheldigvis tatt parti i disse storpolitiske spørsmål.

Sivile som skjold.

Organisasjonen Info-Midtøsten ønsker at sivilbefolkningens lidelser fremheves. Ethvert offer i denne krigen er ett for mye, og soldatens liv skal også vernes etter humanitærretten. Israel, det vil hovedsakelig si dets sivilbefolkning, er angrepet fra Hizballah og Hamas. Deres taktikk med å bruke sivile som skjold, er hovedproblemet nå - i tillegg til Irans og Syrias trusler. Også FNs Jan Egeland har nå uttalt dette opplagte, folkerettslige poeng.Norge som NATO-land under atomvåpenparaplyen antok at Sovjet kunne seire med konvensjonelle styrker i Europa. Derfor baserte vi oss på "førsteslagsstrategien", senere på "fleksibelt svar". Man kan trygt si at begrepet "forholdsmessighet" hadde liten mening. Desto flinkere er våre ensrettede medier i dag til å kreve humant forsvar av det lille Israel.

Svar utbes.

Utenriksdepartementet bør nå forklare hvordan Israel kan hindre våpentransport fra Syria til Libanon, uten at strategiske veier og flyplasser ødelegges. Man bør også forklare Hizballah at varsling før angrep er en god idé, nedtegnet i Genève-protokollene.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger