Noas ark og plantemangfoldet

I Aftenposten 27. januar forteller landbruksminister Terje Riis-Johansen om initiativet til et globalt frølager på Svalbard, en siste back-up for genbanker verden rundt. Dette er et enestående initiativ for å redde verdens raskt svinnende plantearv.Likevel er ikke frølagre nok for å ta vare på plantearven. Også bruken av dette mangfoldet er viktig, slik den Internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser slår fast. Som landbruksministeren påpeker, gjør ensrettingen av jordbruket det stadig vanskeligere å gi rom for mangfold på bondens åkre. I Norge blir planteforedlingen i stadig større grad overlatt til markedskreftene. Dette er problematisk både for det konvensjonelle jordbruket og for økologisk dyrking, hvor etterspørselen etter plantemangfold er størst:Planteforedling for det konvensjonelle jordbruket har et lite marked som ikke kan dekke kostnadene alene. Den forrige regjeringen foreslo en lov som ville begrense bønders rettigheter til å oppbevare og bruke frø fra egen avling - for å øke lisensinntektene til planteforedlerne, noe den nye landbruksministeren avviste. I Norge vil en planteforedling tilpasset våre tildels marginale strøk sannsynligvis aldri lønne seg økonomisk, selv ikke med økte lisensinntekter. Det er derfor nødvendig å tenke nytt. Ellers risikerer vi på sikt at internasjonale aktører tar over også i Norge, noe som vil føre til enda sterkere ensretting av jordbruket.For økologisk dyrking gjør kravene om økonomisk avkastning at frøfirmaene kun tilbyr få sorter for salg. Bønder som ønsker å dyrke andre, økologisk mer tilpassede sorter, får ofte ikke gehør fordi de er for få. Et omfattende regelverk gjør det vanskelig for bønder å ta initiativ til planteforedling eller frøutveksling. I EU er man iferd med å innføre unntak fra slike regler for å styrke plantemangfoldet. I Norge har Genressursutvalget for planter etablert Plantearven, som formidler tilgang til gamle plantesorter. Dette er viktig, men langt fra nok.Landbruksministeren har muligheten til å ta nye grep for å styrke mangfoldet på norske åkre. Etter mitt syn er det behov for en helhetlig utredning med sikte på endringer i finansieringsstruktur og regelverk. Formålet ville være å sikre at norsk planteforedling fortsatt skal kunne betjene det konvensjonelle jordbruket og å legge tilrette for en diversifisering av plantesorter til økologiske dyrking.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger