Norge utenfor EUs kvotesystem

1. januar i år startet EUs handel med klimakvoter. Selv om både EU og Norge ønsker at norske bedrifter skal delta i handelen, er ingen kobling mellom Norges og EUs kvotesystem på plass. Hva har gått galt?EU har utformet et kvotesystem med vekt på CO2-utslipp fra store europeiske kraftanlegg. I vannkraftnasjonen Norge er andre utslipp viktige, og man ble tidlig enige om et mer omfattende system enn EUs. Stegvis er likevel norsk kvotepolitikk blitt mer og mer lik EUs snevrere opplegg, og i fjor vedtok Stortinget et nesten identisk system. Alt skulle ligge til rette for en rask oppkobling mot det europeiske kvotemarkedet.

Nye innvendinger.

Ikke helt, har det vist seg. I løpet av 2004 ble det klart at EU ønsker at unionens regler for kvotehandel gjøres til norsk lov gjennom EØS-avtalen. På bakgrunn av den faktiske tilpasningen til EUs kvotepolitikk, skulle man tro at norske myndigheter ikke ville ha store innvendinger. Det motsatte har vist seg å være tilfelle. Et halvt år før kvotesystemets oppstart gikk den norske regjeringen inn for heller å knytte det norske systemet til EUs system ved en bilateral avtale, sannsynligvis for å beholde en viss handlefrihet vis-à-vis EU i klimapolitikken. At en tidkrevende forhandlingsløsning ble valgt på et sent tidspunkt, forklarer selvsagt i stor grad hvorfor Norge fortsatt står utenfor EUs system. Hvorfor bestemte norske myndigheter seg så sent?

Tyngre å vinne frem.

Én forklaring er at det var behov for avklaring om forholdet mellom kvotesystemet og den norske CO2-avgiften. En annen at norske myndigheter har brukt mye tid på å forsøke å få EU til å endre sitt system i retning av norske preferanser, uten å lykkes. Hvorvidt en bilateral avtale blir løsningen, gjenstår å se. En formell kobling til det europeiske kvotemarkedet er antydet før høsten, men kvotesaken er nok et eksempel på at det antagelig blir vanskeligere og vanskeligere å få gjennomslag for norske interesser i et mer mangslungent og internt orientert EU, selv når man i og for seg har gode ideer å bidra med.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger