Patetisk debatt om klimamål

Opposisjonen er opprørt over at miljøvernministeren må trekke tilbake målet om 20 prosents reduksjon av CO2-utslipp innen 2020. Det er naturlig å skåre politiske poenger på intern uenighet i Regjeringen.

Det er imidlertid ingen grunn til å bli indignert over at man for én gangs skyld synes å legge opp til en seriøs diskusjon om hva slags målsetting som er realistisk. Norske myndigheter eller politiske partier har ikke alltid vært så nøye med det. Høy miljøambisjon har vært sett på som en verdi i seg selv, uten synlig etterprøving av muligheten for å få det gjennomført.

Høye ambisjoner.

I dag er det ikke mange som husker konkurransen på slutten av 1980-tallet mellom norske politiske partier om å ha de høyeste klimaambisjonene. SV og Senterpartiet "vant" den kampen ved sine forslag om 50 prosents reduksjon av CO2-utslipp innen 2000! Regjeringen ble sterkt kritisert for sin bleke ambisjon om stabilisering av utslipp innen år 2000. Såkalt "benchmarking" er også populært på den internasjonale arena. Noen husker kanskje enda at USA ble hudflettet av såkalte pådrivere og miljøentusiaster på Rio- konferansen i 1992 for sin vegring for å vedta en bindende målsetting om stabilisering av klimagassutslipp innen år 2000. Med den utslippsveksten man har sett i Norge siden den gang bør Norge være svært glad for at så ikke skjedde. Den norske målsettingen ble forøvrig forlatt på midten av 1990-tallet. Det er nødvendig med høye målsettinger og visjoner for å løse krevende oppgaver. På den måten kan man også se hvor langt man er kommet og justere kursen deretter. Det er derfor bra med ambisiøse målsettinger, det være seg Milleniumsmål i FN eller miljømålsettinger i Norge, dersom de følges opp med tiltak som gjør det mulig å nå dem. Dette er dessverre svært sjelden tilfelle, og da virker de bare til å svekke tilliten til både FN og politikere nasjonalt og internasjonalt. Muligheten for å sette seg mål som ligger så langt frem i tiden som 2020, eller sogar 2050, på et område som klimapolitikk, kan også diskuteres på grunn av den formidable usikkerhet mht. teknologisk og økonomisk utvikling. Det er derfor nye toner når finansminister Halvorsen nå sier at det som virkelig teller er tiltak, og ikke bare nye mål. Dersom hun og andre hadde tenkt i slike baner for snart 20 år siden, hadde vi kanskje kommet lenger i klimapolitikken enn vi har i dag.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger