Personangrep fremfor svar

Kritikk. Hege Storhaug svarer med personangrep på meg istedenfor å se nærmere på kritikken jeg har reist mot henne. La meg si det enda gang. Jeg kritiser ikke Storhaug fordi hun tar opp enkelte problemstillinger knyttet til innvandrermiljøer. Jeg mener at det er behov for å ha en debatt om det. Det jeg kritiserer henne for er måten og virkemidler hun tar i bruk. Jeg mener at Storhaugs måte å omtale personer med minoritetsbakgrunn og deres kulturer eller religioner er gjennomgående anklagende, krenkende og generaliserende. Storhaug bør forsøke å forstå at det å beskylde profet Mohammed for pedofili, å kalle Pakistan for et land for urene mennesker, å fremstille minoritetskulturer som primitive etc., kan for noen oppleves som krenkende og sårende. Den slags språkbruk bidrar til at minoritetsmiljøer kommer i forsvarsposisjon og at muligheten for å få en dialog blir minimalt. Hun bør slutte å snakke om innvandrere som en gruppe, men heller forsøke å snakke med dem.Det er beklagelig at Storhaug fortsetter i samme stil. Hun hevder bl. a. "Pakistansk kultur generelt ikke er verneverdig" og "man kan knapt stole på trygghet innad i egen familie". Det er selvsagt generaliserende. Hvordan vet Storhaug at det ikke finnes trygghet i enhver familie med røtter fra Pakistan? Det er riktig at jeg forsvarer ordningen med arrangerte ekteskap, noe jeg også vil gjøre i fremtiden så lenger den bygger på frivillighet. Skal vi forby arrangerte ekteskap selv om de bygger på frivillighet og fungerer bra for svært mange bare fordi de etter Hege Storhaugs syn er "udemokratiske"?Storhaug skriver "målet med integreringsarbeidet må være å assimilere"! Hun vil altså at minoriteter skal tvinges til å gi avkall på egen egenart, kultur, språk etc., og assimileres i det norske samfunn slik man gjorde med andre minoriteter tidligere. Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige. Det betyr selvsagt ikke at man ikke kan lære av hverandre. Storhaug er sint fordi jeg kritiserer henne noen ganger. Det hun må være klar over er at hun stadig angriper etniske minoriteter og nesten alltid uten forbehold. Jeg tror at det oppleves som en psykisk påkjenning for personer med minoritetsbakgrunn som ikke har noe med for eksempel tvangsekteskap å gjøre.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger