Rasisme finnes i Norge

Fridtjof Frank Gundersen, tidligere stortingsrepresentant (Frp), skriver i Aftenposten 20. februar, i respons til Thomas Hylland Eriksen, at fordomsfull adferd mot personer av annen hudfarge ikke er rasisme, men heller "kulturell skeptisisme". Spørsmålet som utgjør innlegges overskrift: "Finnes rasisme i Norge?", unnlater Gundersen å svare direkte på, men hans argumentførsel gir et rungende "Ja!". Gundersen fyrer opp under allerede eksisterende fordommer i vårt samfunn når han forsvarer huseieres avgjørelse å avvise en mørkhudet svensk manns ønske om å leie bolig ved å fremheve "faren" for støyende barn, sjenerende matlukt også videre.Det føles naturlig å spørre om Gundersen mener at mørke barn er mer støyende (eller bråker og herjer mer, som er Gundersens ord), enn etnisk norske barn. Til tross for at Gundersen gjennom sine argumenter bekrefter at rasisme finnes i Norge, er det verd å diskutere om det Gundersen refererer til, altså kulturell skeptisisme, er noe vi kan leve med. Skal vi godta at mennesker blir forskjellsbehandlet fordi de tilhører en annen kultur?
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger