Relativismens farer

Religionens slagkraft i det moderne har vist seg å ha en overraskende overlevelsesevne, noe lord Ralf Dahrendorf, professor i Berlin, påpekte i Aftenposten nylig. Han setter likevel fingeren på et symptom når han advarer mot religionens farer.

Virkeligheten er den at Europa selv har skapt kimen til den bakenforliggende trusselen: relativismen. Den alvorlige utfordringen for rettsamfunnet og menneskerettighetene som har svekket europeisk kultur i årtier, er kulturrelativismens uutholdelige tro på at vi ikke er like. Ansvarsfraskrivelsen ligger i forskjellsbehandlingen: Det forventes ikke det samme av den ene som av den andre. De regler som gjelder for oss, bør ikke nødvendigvis gjelde for dem. Moral skal på død og liv overlates til den enkelte. Det var antropologen Franz Boaz som nærmest oppfant begrepet kulturrelativisme som innebærer at man bør forstå mennesker på deres egne premisser. En god metode til forskerbruk i fjerne himmelstrøk lar seg derimot ikke automatisk overføre som håndteringsredskap og moralsk rettesnor i hjertet av Europa.Sosiologen Emile Durkheim peker på faren ved samfunnstendenser hvor normoppløsningen medfører en kulturkrise der individet overlates til meningstomhet. Norske forhold sier sitt: Selvmordsratene forteller at unge menn heller tar livet av seg enn å leve i verdens beste land. Karl Johan er blitt byens horestrøk. En kulturdrepende handlingslammelse smatt inn bakveien, for hvem kan si noe om hva som er godt for noen andre enn ham selv? Angsten for grensesetting blir i lengden selvdestruktiv. Den lovlydige borger er ikke lenger et ideal. Han driver med noe så trøtt som ansvar, plikt og hardt arbeid.

Ulike krav til minoriteter.

Relativismens brudd med prinsippet om likebehandling uansett rase, kjønn eller klassetilhørighet, blir dens avgjørende svakhet: Det var galt å publisere Muhammed-tegninger, men det er rett å korsfeste Frelsesarmeen fordi de ikke representerer mobbens syn på homofili. Både muslimer og armeen representerer en minoritet: Det spiller derimot liten rolle. Muslimene har forkjørsrett i kraft av sin utenlandskhet. Ingen kulturminister med respekt for seg selv ville finne på å kreve det samme av muslimske menigheter som man gjør av Frelsesarmeen. Det er derimot hverken religion eller islam som er den europeiske fare. Det betenkelige er den kulturrelativistiske praktiseringen av idealer som ytringsfrihet.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger