Skulpturpark et fallossymbol?

Oslo kommune er i ferd med å gi fra seg byens vakreste og mest bynære skogsområde på 270 dekar til milliardær Christian Ringnes for at han skal få etablere sin kvinneskulpturpark. Nå må noen våkne!

Friluftsområde. Byens største antall steinalderlokaliteter er nylig avdekket i Ekebergskogen. Her plukker barn blomster, men lar blåveisen stå. I dette paradiset planlegger Christian Ringnes å ta med inn gravemaskiner, lastebiler, kraner og motorsager for å hugge ned trær og sette opp tonnevis med kvinneskulpturer på opptil 20 meter.

«Jeg går rundt på Ekeberg som en Moder Teresa», sier Christian Ringnes. Og senere: «Men jeg er jo kommersiell da». Så selvmotsigende blir det når milliardæren holder foredrag om sine planer på kommunalt skogsområde, hvor han vil bla opp 300 millioner for å lage en park med sine 100 utvalgte kvinneskulpturer.

Penger er makt, og Ringnes sjarmerer det han er god for. Han er karismatisk, vekker begeistring, latter og applaus. Han er ikke beskjeden på egne vegne – og han får med seg kommunale politikere med ordfører og byråder i spissen. Planskissen er allerede på bordet.

Hva er i ferd med å skje?

Ringnes inviterer tilhørerne til festivitas i parken sin: «Det blir minst én avduking i året fremover.» Men før man i begeistringens rus over hans storslåtte planer lar seg blindt rive med, er det grunn til å stoppe opp, tenke seg om, og spørre: Hva er det som er i ferd med å skje?

Kloke og visjonære forfedre ville for fremtiden bevare et grøntområde på Ekeberg for fritid, rekreasjon, helse og frisk luft for byens befolkning. Ekeberg friluftsområde er i dag det største grøntområde i hele Nord-Europa som ligger så tett på en storby. Jeg håpet at kartet ikke stemte med terrenget da jeg hørte foredraget til Ringnes på Sjømannsskolen 17. mars. Jeg hadde ikke fått med meg at parken – attpåtil med lyssetting, vanndam og vannfall – skulle omfatte hele skogsområdet fra Ekebergrestauranten til Ekeberg camping, fra Kongsveien til Konows gate, via utsiktspunktet i Valhallveien og videre til ridesletta – et område på hele 270 dekar! Til sammenligning er Vigelandsparken på 320 dekar.

Arkeologiske registreringer

Som ledd i reguleringsprosessen, har Byantikvaren i Oslo nå utarbeidet en arkeologisk registrering. Denne ga sensasjonelle funn: I dette skogsområdet fant man 16 nye steinalderlokaliteter. Tilsammen hadde man før denne registreringen i underkant av 10 steinalderregistreringer i hele Oslo. Og de eldste funnene man fant på Ekeberg var 2000 år eldre enn noen man hadde fra tidligere. Etter steinalderfunnene er prosjektet omdøpt til: «Skulptur- og kulturminnepark».

Ringnes viste bilder av noen av sine skulpturer. En av disse er av modellikonet Kate Moss i yogastilling. Ringnes opplyser at statuen provoserer litt. En annen hyllest til kvinnen fra Ringnes er en skulptur av en stiletthælet sko, laget av et enormt antall kjeler. «To aspekter av kvinnen», ifølge Ringnes.

Biologisk eldorado

Mine barn er vokst opp på Ekeberg, har plukket hvitveis i skogen, men lærte på skolen at «spede spira lyt få stå»; blåveis kan man ikke plukke fordi arten er utrydningstruet. Området er et biologisk eldorado med et utall av arter som nå trues.

Det er mange som priser seg lykkelig over trærnes sus og skogens ro så nær en larmende og stressende storby. Det er ikke alle byens borgere som kan reise til egen hytte på fjellet eller ved sjøen i helgene, og Ekebergskogen er således særlig verdifull. Urørt natur er det viktigste vi har for rekreasjon og sjelefred. Desto nærmere byen, desto mer verdifull.

Gangavstand fra byen

Det er gangavstand mellom Sentrum og Ekeberg. Det går sti fra Gamle Oslo, bydelen hvor leger har slått alarm om at det finnes barn som vokser opp uten å kunne løpe. En velsignelse når foreldre, barnehager og skoler kan ta med barna opp til Ekeberg. Måtte barn og voksne få slippe å vasse og snuble i turister.

Vi er mange som ønsker å høre våren springe ut, lytte til kakofonien av fugler – ikke til kakofonien av busslaster med tilreisende! Og dessuten: Hvor mye mer skal spises av Ekebergsletta for å lage parkeringsplass? Med parkanlegget regner man med 200000 besøkende hvert år. Dersom det i tillegg kommer gondolbane – for Ringnes vil også ha svevebane opp til Ekebergrestauranten som han selv eier – er kommunens anslag 600000 besøkende hvert år. Det skal ikke mer enn sunn fornuft til for å se at bevaring av skogen, dens biologiske mangfold og bevaring av fornminnene, er uforenlig med et parkanlegg.

La skogen være i fred

Hvis Ringnes virkelig bryr seg om å gjøre noe for Oslos borgere, så lar han skogen vår få være i fred og anlegger sin park et annet sted. Siden han er rundhåndet og raus, kan han hjelpe kommunen med å ta vare på de ekstraordinære steinalderfunnene som er avdekket, slik at de kan studeres av besøkende. Han kan hjelpe kommunen med å holde stiene ved like. Så kan han kjøpe en tomt hvor han kan plassere sine kvinneskulpturer. Da kan vi dra til parken hans og løse billett for å se på kunstverkene.

En mannlig tilhører stilte følgende spørsmål til Ringnes;

«Steinalderen er fallostiden. Hvordan ser du forbindelseslinjen mellom steinalderen og skulpturparken?»

«Jeg skjønner ikke dybden i ditt spørsmål». Svar avgitt.

Vi, Oslos borgere, kan nå si fra hva vi ønsker for vår eldste historie på de truede grøntområdene som er igjen. Avgjørelsen tas tidlig neste år. Skogen kan ikke gis bort mot penger!

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger