Ulike slags ulikheter

Nils Christie tildeles kronikkplass i Aftenposten 31. juli for å argumentere for at ingen bør ha høyere inntekt enn statsministeren, som heller ikke bør ha høyere inntekt enn han har i dag.

Det er visst i Hydro-direktørenes lønninger vi finner årsaken til kriminalitetsutviklingen og annen normoppløsning. Bortsett fra dette, innebærer synspunktet en meget sterk vektlegging av verdien av likhet, på bekostning av verdien av frihet. Siden inntekt bare er en del av kilden til økonomiske ulikheter, måtte dette følges opp på samme måte blant annet i forhold til det å motta arv.Men hvorfor er det bare fordelingen av penger som skal underlegges et slikt likhetsprinsipp? Burde ikke for eksempel tilgangen til en begrenset ressurs som kronikkplassen i Aftenposten betraktes på tilsvarende måte? I så fall må en si at Nils Christie nå har forsynt seg med langt mer enn det som måtte være en rimelig øvre grense for den enkelte, særlig når det gjelder spalteplass for kriminalpolitiske synspunkter.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger