Vett og uvett om Union

Bedriftsforsamlingens formann Ivar Korsbakken måtte bruke sin dobbelstemme for å sikre flertall for Norske Skogs beslutning om å legge ned papirfabrikken Union i Skien. Til tross for et enormt politisk press for å utsette beslutningen og utrede alternativer for videre drift, valgte bedriftsforsamlingen dermed å støtte konsernledelsens og styrets avgjørelse. Flere, blant andre undertegnede, har påpekt at selv om det er liten grunn til å betvile at Norske Skog i denne saken juridisk sett har sitt på det tørre, risikerer konsernet varig svekket omdømme som en følge av sin handlemåte. Når konsernsjef Jan Oksum og styret likevel stod beinhardt på nedleggelse, betyr det at gevinsten ved nedleggelse etter deres vurdering overskrider kostnadene knyttet til eventuelt tap av anseelse og politisk velvilje. Noen vil kanskje hevde at konsernsjefen har latt det gå personlig prestisje i saken, og ikke har tatt inn over seg de politiske konsekvensene av beslutningen. Mot dette kan det innvendes at Jan Oksum risikerte å miste jobben sin dersom bedriftsforsamlingen ikke hadde gitt ham sin støtte. Det er liten grunn til å betvile at konsernsjefen har vurdert mulighetene for fortsatt drift på Union nøye, men kommet frem til at den langsiktige lønnsomheten i et konsern som sliter med små marginer og dramatisk fallende overskudd, tilsier nedleggelse.I Union-saken var det legitimt og riktig å reise spørsmål om konsernledelsens avvising av salg og utredning av muligheter for videre drift. Når politisk press ikke førte frem, er det lite politikerne kan gjøre for å hindre en avvikling av driften ved Union. Saken har imidlertid utløst en debatt om næringspolitikk og om politikerne bør kunne overprøve beslutninger fattet av bedriftenes styrende organer. Den rødgrønne regjeringskoalisjonen går inn for å gjeninnføre ervervsloven for å kunne hindre nedleggelsen av lønnsomme bedrifter. Men det kan ha uheldige konsekvenser, ettersom norske og utenlandske bedrifter som vurderer å starte ny virksomhet i Norge vil vite at politikerne i neste omgang kan overprøve deres avgjørelser. Det er grunn til å minne om at konsesjonsloven, som ble etterfulgt av ervervsloven, ikke ble brukt av Ap.s næringsminister i 1991 for å forhindre nedleggelse av den lønnsomme bedriften Viking Dekk i Askim, fordi loven kunne være i strid med den kommende EØS-avtalen. Og sannsynligvis fordi politikerne innså hvilke negative konsekvenser en slik inngripen kunne få for fremtidig næringsvirksomhet og sysselsetting.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger