Vi må eksportere demokrati

Islamisme er en trussel mot vårt demokrati. Vi må derfor utvide vår kunnskap om ideologien bak islamisme.

HATET MOT VESTEN. Det er neppe noen som vil benekte at terrorangrepet mot USA 11. september 2001 forandret verden og ble en brå oppvåkning for de fleste når det gjelder hatet som eksisterer mot Vesten i visse deler av den islamske verden - og hvilke handlinger dette hatet kan føre til.De fem siste årene har "krigen mot terror" stort sett fylt hele den utenrikspolitiske scene. For Danmark har det konkret betydd at vi i langt større grad sender våre soldater på oppdrag i blant annet Afghanistan og Irak. Samtidig opplevde vi på den hjemlige fronten at debatten om blant annet integrasjon, islam og muslimene ble mer og mer polarisert - slik at man i en periode utelukkende brukte tiden til å snakke om "tonen" i stedet for innholdet. Noen gjorde i hvert fall det. Om "den vanlige danske" - hvis hun eller han finnes - var med særlig lenge av gangen i den diskusjonen, kan jeg ikke uttale meg om. Den hadde en tilbøyelighet til å bli ganske høystemt innimellom - på begge sider av gjerdet.

En avgjørende debatt.

Men så oppsto striden om Muhammed-karikaturene. Mye kan sies - og er også blitt sagt - om den, men det er nok isolert sett den saken i Danmark som i nyere tid har opptatt mest plass rundt middagsbordene og i drosjenes for- og bakseter. Plutselig ble verdier som ytringsfrihet og grensene for den diskutert. Det varte i flere måneder.Det mest positive som etter mitt syn er kommet ut av Muhammed-konflikten, er at vi våget å diskutere større saker enn det jordnære med hverandre. Dessuten avdekket den også - bortsett fra noen brudne kar som forsøkte å ta patent på den rette fortolkningen av islam - en mangfoldighet i den muslimske gruppen i Danmark og en stor iver etter både å forsvare og å delta i demokratiet. Men vi lærte også at vi stadig henger langt etter på mange områder, som vi nå blir nødt til å vie mer oppmerksomhet. Islamisme er en trussel mot vårt demokrati. Vi må derfor utvide vår kunnskap om ideologien bak islamisme. Hvordan kan vi forhindre dens utvikling, og hvordan verner vi selv best om det som er vårt spesielle adelsmerke i Danmark - demokratiet.

Dialog med ikke-demokrater.

Dialog er et av demokratiets sterkeste kort i kampen mot alle former for intoleranse og trangsyn. Men vi må også innse at det er en enorm utfordring å føre en dialog fra en demokratisk plattform med noen som befinner seg på en ikke-demokratisk plattform - som simpelthen har en ikke-demokratisk forståelse av samfunnets innretning.Det måtte jeg erkjenne da jeg under Muhammed-konflikten besøkte en av mine gamle venner, en egypter. Han hadde for anledningen besøk av en annen venn, en marokkaner. Sistnevnte hadde bodd i Danmark fra barnsben av, snakket et feilfritt dansk og er i det hele tatt velorientert og velartikulert. Vi snakket om tegningene og konflikten generelt. Men tross et mangeårig kjennskap til danske forhold, mente han likevel at danskene skulle ha gitt muslimene en unnskyldning."Hvilke dansker?" spurte jeg. Og "hvilke muslimer? Både dansker og muslimer er forskjellige - mener du at alle de fem millionene skulle gi hele verdens muslimer en unnskyldning?""Nei, men statsministeren er jo Danmarks overhode, så han må be om unnskyldning. Og han skulle i det minste ha grepet inn overfor Jyllands-Posten".

Manglende forståelse for fri presse.

Jeg prøvde å forklare at det prinsipielt ikke er en oppgave for statsministeren, pressen er i prinsippet fri og står bare til ansvar overfor den danske lovgivningen - og leserne, naturligvis."Nei, det er jo statsministeren som bestemmer alt - derfor bestemmer han også over avisen".Denne salven fikk meg til å tenke lenge over hvor vanskelig det noen ganger er å stille med sin demokratiske selvforståelse i diskusjon med noen som - tross mange år i Danmark - stadig er preget av den selvforståelse som hersker i diktatoriske stater eller totalitære regimer: At makten alene er sentrert på én eller få personer og uansett hvilke organer det er snakk om - domstolene, forvaltningen eller pressen for den saks skyld - er de underlagt den eller dem "som bestemmer alt".Det blir unektelig litt "goddag-mann-økseskaft" over slike diskusjoner. De bidrar til å opprettholde den utrolig begrensende og hemmende oppfatningen av "oss" og "dem" - og det gjelder begge sider.Den type samtaler som jeg hadde mange av under Muhammed-konflikten, har i økende grad overbevist meg om at dialogen nok kan ha sine begrensninger - men den demokratiske tankegangen må være grenseløs. Vår mest betydningsfulle oppgave i årene som kommer er å eksportere demokratiet. Vi må samtidig ikke akseptere at intoleranse og sjåvinisme importeres til Danmark.Naser Khader er Danmarks mest populære politiker og stifter av bevegelsen "Demokratiske Muslimer".Oversatt av Unni Wenche Grønvold
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger