WTO aksepterer miljøhensyn

Kritikk. Verdens handelsorganisasjon WTO er blitt globaliseringskritikernes fremste skyteskive. Det har særlig vist seg ved demonstrasjoner og opptøyer i forbindelse med ministermøtene i organisasjonen, senest i Hongkong rett før jul. Kritikerne hevder at organisasjonen fremmer handelsliberalisering og industrilandenes interesser på bekostning av hensynet til blant annet miljø og utvikling. Prinsippene i GATT, en handelsavtale under WTO, tillater ikke forskjellsbehandling av like produkter, uansett hvor og hvordan de er produsert. Unntak kan gjøres for produkter som er skadelige for liv eller helse (for mennesker, dyr eller planter) og for å bevare uttømmelige naturressurser. Testen for likebehandling har tradisjonelt sett vært at om et produkt kan erstattes av et tilsvarende produkt i markedet, så er de like og skal ikke forskjellsbehandles. En mye omtalt tvist om beskyttelse av havskilpadder viser imidlertid at WTO, i motsetning til det kritikerne hevder, har beveget seg noe og i prinsippet åpnet opp for handelstiltak for å fremme miljøvennlige prosess- og produksjonsmetoder. I 1997 ble USA klaget inn for WTO av flere asiatiske land, som mente at et amerikansk importforbud mot reker og rekeprodukter rammet dem vilkårlig. Formålet med importforbudet var å pålegge andre land å ta i bruk en teknisk innretning som amerikanske rekefiskere måtte bruke for å forhindre bifangst av truede havskilpadder. I 1998 konkluderte WTOs tvisteløsningspanel med at det generelle importforbudet var i strid med flere prinsipper i GATT. Panelet slo fast at USA ikke hadde valgt det minst handelsbegrensende tiltaket, og at amerikanerne favoriserte rekefiskere i den karibiske regionen på bekostning av rekefiskere i Sørøst-Asia (klagerlandene).USA anket avgjørelsen, støttet av en samlet miljøbevegelse. Appelldomstolen opprettholdt dommen, men ga USA og miljøvernerne medhold i at det er legitimt å iverksette ikke-diskriminerende og velbegrunnede handelsrestriksjoner for å ivareta miljøhensyn. Den nye avgjørelsen vektlegger at det internasjonale samfunn er forpliktet til å legge til rette for en bærekraftig utvikling, og at bestemmelser i multilaterale miljøavtaler kan være en legitim grunn for unntak fra prinsippene i GATT.Avgjørelsen viser at WTO i prinsippet godtar handelstiltak for å fremme miljøhensyn, men i praksis har mange stater unnlatt å ta i bruk slike virkemidler av frykt for å bli klaget inn for organisasjonen. Et av forhandlingstemaene i den pågående utviklingsrunden er derfor å klargjøre om og hvordan handelsbegrensninger kan iverksettes for å fremme overholdelsen av forpliktelser i multilaterale miljøavtaler. Det internasjonale samfunn står overfor vanskelige avveininger når det gjelder å legge til rette for at hensynet til både markedsadgang og miljø ivaretas.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger