WTO og miljøet

Miljøbevegelsen har en klar forståelse av hvilke konsekvenser WTOs regler kan ha for et lands mulighet til å velge en bærekraftig utvikling. Noen positive miljøeksempler beskrevet av Lars H. Gulbrandsen her 4. januar fjerner ikke fire grunnleggende problemer med WTO: 1) WTO aksepterer ikke føre var-prinsippet. Gulbrandsen skriver, "unntak kan gjøres for produkter som er skadelige for liv eller helse". Korrekt, men det gjelder beviselig skadelige produkter. Hva som erkjennes som skadelig er svært forskjellig i f. eks. de nordiske land og USA. 2) Ikke-diskrimineringsregelen i WTO underbygger prinsippet om den globale arbeidsdeling; alle skal gjøre hva de er best/billigst til og la andre gjøre resten. Målet er økonomisk effektivisering og ressursfordeling, men vi har i mange tilfeller nådd et nivå som alle må være enige i er inneffektivt og ressursødende. F. eks. flys norsk laks til Kina for å bli sløyet og så fraktet tilbake for salg i Europa. 3) Det sanksjonsbaserte tvisteløsningssystemet underminerer ellers likestilte regler i internasjonal rett. Eksempelvis bryter WTOs patentavtale med FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Et fattig land som må velge mellom en miljøkonvensjon og WTO-avtale som kan medføre økonomiske sanksjoner, har ikke et reelt valg. Ingen avklaring kom i WTO-forhandlingene. Stormaktene vil ikke svekke sine økonomiske rettigheter. 4) Inkludering av farlig avfall som en avregulert tjenestesektor under WTO, blir et direkte hinder for utvikling av FNs Basel-konvensjon om begrensning og kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall. Basel-konvensjonen har derfor nå bedt om å få observatørstatus i WTOs overordnete organ.Miljø- og solidaritetsorganisasjonene har ikke misforstått. Vårt fortrinn er at vi tenker helhet, ikke bare saksbasert - i så vel globale som nasjonale saker.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger

Slepp ungane fri

Ungane er blitt premissgjevarane i samfunnet: Foreldre og føresette er reduserte til statistar, sekretærar og organisatorar for eigne born. Kvifor er det slik?

Zapateros nye sjanse

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO og hans spanske sosialistparti PSOE har fått fullmakt av velgerne til å fortsette i fire nye år. Partiet styrket sin stilling, selv om det heller ikke denne gangen klarte å få rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Mest kommentert siste døgn

Siste kommentarer