WTO-utfordringer for Regjeringen

Miljøhensyn og handel. Generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund kommenterer 13. januar mitt innlegg om at Verdens handelsorganisasjon WTO aksepterer miljøhensyn. I innlegget påpekte jeg at WTO anerkjenner målet om en bærekraftig utviking, og at miljøhensyn er reflektert i flere av unntaksbestemmelsene til avtalene under organisasjonen, men jeg er enig med Killingland i at flere av avtalene har uheldige konsekvenser for miljøet. Det er for eksempel et paradoks at stater under WTO ikke kan iverksette ensidige importbegrensninger for å forhindre handel med illegalt hugget tropisk tømmer, mens handel med kopierte CDer eller imiterte merkevarer er i strid med reglene om intellektuelle eiendomsrettigheter!

Uavklart.

WTO har slått fast at bestemmelser i multilaterale miljøavtaler kan være en legitim grunn for unntak fra prinsippet om likebehandling. Problemet er at forholdet mellom WTO-reglene og multilaterale miljøavtaler ikke er avklart, med den konsekvens at miljøhensyn i praksis ofte må vike for handelshensyn. En av utfordringene i den pågående forhandlingsrunden er derfor å klargjøre om og hvordan spesifikke handelsforpliktelser i miljøavtaler som Montreal-protokollen (beskyttelse av ozonlaget) og CITES-avtalen (Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter) kan iverksettes uten å komme i konflikt med WTO-reglene. Flere land er blitt klaget inn for WTOs tvisteløsningspanel for å ha iverksatt ensidige handelstiltak for å fremme miljøhensyn, men så langt har det ikke vært noen tvist som kunne avklare forholdet mellom WTO og handelsforpliktelser i miljøavtaler.

Pådriver.

Norges holdning er at multilaterale miljøavtaler må være sideordnet og ikke underordnet bestemmelser i WTO og at tvister må løses innen miljøavtalenes rammer. På toppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg (2002) klarte Hilde Frafjord Johnson og Børge Brende å forhindre en tekst som kunne bety aksept for at miljøavtaler ble underordnet WTO-regler på handelsområdet. Den rød-grønne regjeringen bør være en pådriver i WTO for at handelsliberalisering ikke går på bekostning av miljøhensyn.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger