WTO-utfordringer for Regjeringen

Miljøhensyn og handel. Generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund kommenterer 13. januar mitt innlegg om at Verdens handelsorganisasjon WTO aksepterer miljøhensyn. I innlegget påpekte jeg at WTO anerkjenner målet om en bærekraftig utviking, og at miljøhensyn er reflektert i flere av unntaksbestemmelsene til avtalene under organisasjonen, men jeg er enig med Killingland i at flere av avtalene har uheldige konsekvenser for miljøet. Det er for eksempel et paradoks at stater under WTO ikke kan iverksette ensidige importbegrensninger for å forhindre handel med illegalt hugget tropisk tømmer, mens handel med kopierte CDer eller imiterte merkevarer er i strid med reglene om intellektuelle eiendomsrettigheter!

Uavklart.

WTO har slått fast at bestemmelser i multilaterale miljøavtaler kan være en legitim grunn for unntak fra prinsippet om likebehandling. Problemet er at forholdet mellom WTO-reglene og multilaterale miljøavtaler ikke er avklart, med den konsekvens at miljøhensyn i praksis ofte må vike for handelshensyn. En av utfordringene i den pågående forhandlingsrunden er derfor å klargjøre om og hvordan spesifikke handelsforpliktelser i miljøavtaler som Montreal-protokollen (beskyttelse av ozonlaget) og CITES-avtalen (Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter) kan iverksettes uten å komme i konflikt med WTO-reglene. Flere land er blitt klaget inn for WTOs tvisteløsningspanel for å ha iverksatt ensidige handelstiltak for å fremme miljøhensyn, men så langt har det ikke vært noen tvist som kunne avklare forholdet mellom WTO og handelsforpliktelser i miljøavtaler.

Pådriver.

Norges holdning er at multilaterale miljøavtaler må være sideordnet og ikke underordnet bestemmelser i WTO og at tvister må løses innen miljøavtalenes rammer. På toppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg (2002) klarte Hilde Frafjord Johnson og Børge Brende å forhindre en tekst som kunne bety aksept for at miljøavtaler ble underordnet WTO-regler på handelsområdet. Den rød-grønne regjeringen bør være en pådriver i WTO for at handelsliberalisering ikke går på bekostning av miljøhensyn.

Les også:

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger

Lider vi av mastersyke?

Det er slik at veldig mange av dem med treårig bachelorutdanning fra universitetene ikke opplever at dette er «nok».

Mest kommentert siste døgn

Siste kommentarer