Ulike slags ulikheter

Nils Christie tildeles kronikkplass i Aftenposten 31. juli for å argumentere for at ingen bør ha høyere inntekt enn statsministeren, som heller ikke bør ha høyere inntekt enn han har i dag.

Det er visst i Hydro-direktørenes lønninger vi finner årsaken til kriminalitetsutviklingen og annen normoppløsning. Bortsett fra dette, innebærer synspunktet en meget sterk vektlegging av verdien av likhet, på bekostning av verdien av frihet. Siden inntekt bare er en del av kilden til økonomiske ulikheter, måtte dette følges opp på samme måte blant annet i forhold til det å motta arv.Men hvorfor er det bare fordelingen av penger som skal underlegges et slikt likhetsprinsipp? Burde ikke for eksempel tilgangen til en begrenset ressurs som kronikkplassen i Aftenposten betraktes på tilsvarende måte? I så fall må en si at Nils Christie nå har forsynt seg med langt mer enn det som måtte være en rimelig øvre grense for den enkelte, særlig når det gjelder spalteplass for kriminalpolitiske synspunkter.

Les også:

Velkommen til Aftenpostens debatter!

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra seksjon

Mest lest meninger

Feighetens hus

Det politiske Norge vil tvinge fredsprisvinner Dalai Lama til å gå bakveien når han skal gjeste Stortinget. Det er så ynkelig at det kan bli farlig.

Tibet var ikke noe Shangri-La

Det er interessant at Dalai Lama aldri blir omtalt som tibetanernes demokratisk valgte leder. Dette skyldes selvsagt det faktum at han aldri har vært det.

Mest kommentert siste døgn

Siste kommentarer