meninger

Ny kamp om Behring Breiviks psyke | Per Anders Madsen

Lagmannsretten har fått et gammelt spørsmål på sitt bord når den nå skal felle sin dom: Hvor syk er massedrapsmannen?
meninger

Et annet alvor nå | Per Anders Madsen

Regjeringsadvokaten går grundigere til verks i Breivik-saken nå enn i tingretten. I det ligger også en innrømmelse.
meninger

Samfunnsøkonomer taler for døve politiske ører

Det er neppe noen faglig og akademisk disiplin som har hatt en så sterk og direkte innflytelse på politiske valg som økonomifaget. Men nå kommer nederlagene tettere enn seirene.
meninger

Breiviks sprikende selvbilde

Isolasjonsskadet eller sterk og rasjonell ideolog? Massedrapsmannen forsøker nå å forene motstridende selvbilder.
meninger

Trump smaker egen medisin | Frank Rossavik

Hverken den nye presidenten eller mange av velgerne hans skiller mellom løgn og sannhet. Nå får de offentligheten de har bedt om.
meninger

Taperne blir viktigere | Trine Eilertsen

Det er umulig å argumentere mot globalisering og digitalisering. Nå er det også blitt umulig å glemme dem som taper på omstillingene.
meninger

Stakkars Israel!

Obamas USA har nå demonstrert sin avmakt, mens Israels statsminister står som seierherre etter julehelgens diplomatiske slagsmål.
meninger

Netanyahu kan glede seg for tidlig | Frank Rossavik

John Kerrys harde ord varsler en ny tid for USAs forhold til Israel. Donald Trumps vennskapserklæring er mulig trøbbel for Benjamin Netanyahu.
meninger

Asylpolitikk i terrorens skygge

EU vil ha en bedre byrdefordeling i asyl- og flyktningpolitikken. Målet er enda fjernere etter terroren i Berlin.
meninger

Politikkens sakte-TV

Statsministerens nyttårstale er som Freias melkesjokolade: «Et lite stykke Norge.» De årlige talene speiler oss som samfunn.
meninger

Et julemarked med sørgeflor | Nils Morten Udgaard

Trumps sjokk og EUs krise: Hva betyr USAs valg for et splittet EU der nasjonalstatene overtar mye – men ikke alt – fra det overnasjonale Europa?
Til toppen