• For meg høres det ut som fontenehusmodellen senker terskler og murer mellom den psykisk sykes tilværelse og livet som venter når man blir frisk eller friskere, skriver Knut Olav Åmås. Her er Dikemark psykiatriske sykehus. FOTO: Magnus Knutsen Bjørke

Arbeid kan få folk på bena

I velferdsstatens utkant. Noen private institusjoner ser psykisk syke som medarbeidere, ikke pasienter.

salesposter