• I dag er Bispevika en gigantisk byggeplass dominert av veier og anleggsmaskiner. FOTO: TRYGVE INDRELID

Bydel trenger byliv

Byplanlegging. I utviklingen av Bjørvika står Kongsbakken for tur, nærmere bestemt Bispevika sør og nord. Men som i resten av Fjordbyen Oslo mangler prosjektet nødvendig byliv.

salesposter