Klart inhabil meddommer

Fagdommerne hadde ikke noe valg. De måtte fjerne meddommer Thomas Indrebø.

salesposter