• Gjennomsnittsbonden gjøres mer og mer avhengig av tilskudd fra staten, skriver Svenn Arne Lie. FOTO: Stein J. Bjørge

Må si farvel til glansbildet

Landbruk. Det føres nå en landbrukspolitikk som gjør det svært vanskelig å leve av jordbruk i Norge.

salesposter