• På 20 år er det laget 23 statlige handlingsplaner. Arbeidsledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som for resten av befolkningen - akkurat som den var det for 20 år siden. FOTO: Stenersen Tor G/Aftenposten

Vi vil, vi vil, men får det ikke til

Treåringene roses når de forsøker. Politikerne våre forventer øyensynlig samme raushet. Det er for drøyt.

salesposter