Duften av hankjønn

MANNSROLLE. Den heterofile mannen blir til slutt en ape i bur som må lære seg å takle sin seksualitet, sin primitive adferd og sin mangel på tilpasning, mens alle andre peker på buret og roper fy.

HVA ER EN moderne, likestilt mann? Er det en som undertrykker huleboerens primitive seksuelle drifter, som er blitt frarøvet egne mannsområder med suveren rett til å dyrke mannskulturen, der kvinner skal nedlegges, triumfer hentes hjem, rusen nytes og pungen kløes?

Det er en

velbrukt vits at feministmannen som egentlig bare vil ha seg et ligg, følger reglene for å bli likt. Han blir gjort narr av fordi han er myk mann. Når alt kommer til alt drømmer jo feministene om å bli bundet fast til sengestolpen om natten, liksom.Apemannen. Han som ennå ikke har lært kodene, han som ennå ikke har lært seg å lese moderne kvinners tanker, han som ennå ikke vet at kvinnefrigjøringen har passert ham og at damene ikke har noen planer om å bære ham på ryggen på sin vei mot toppen.Han som er taperen i det moderne samfunnet.

Er det han

som slår? Han som voldtar? Han som kjøper sex? Han som gråter og er frustrert når barna er borte, når kona ikke nødvendigvis venter til alt ordner seg, når jobben går til en bedre kvalifisert eller kvotert kvinne? Det er mange menn som diskuterer mannsrollen, de sier det bare ikke uttrykkelig og direkte, fordi mannens univers er den naturlige betrakterens posisjon. Den trenger ikke å stemples med hans kjønn eller fargelegges av "mannsblikket", fordi han er subjektet, den suverene observatør.Dette har mannen fått i fødselsgave gjennom generasjoner med sosialisering og favorisering.

Allikevel er det

noen mannlige stemmer som greier å sette ord på den moderne mannens frustrasjon og problematisere mannssynet. Mads Larsen gjennom "Pornopung", Kjetil Rolness gjennom sine spalter i Dagbladet, og Lars Saabye Christensen i teaterstykket "Øyet som ser", tar alle opp det sentrale i den moderne mannsrollen: Sex, redusering og frykt.Larsen snakker om tilgang til sex, og hvordan det påvirker hele mannens tenkning fra det liberale til det sykelige eiesyke blikket på kvinnen som objekt.Rolness skriver satiriske og treffende artikler om reduseringen av menn der de på forskjellige måter blir kastrert av feminismen i alt fra reklame i mediene til offentlige debatter.

Saabye Christensen

stiller spørsmål om vanære og feighet. Hva er en modig mann? Hva er en mandig handling? Er en mann som ikke stiller opp for andre, forsvarer de svake, viser sin styrke, en egentlig mann? På samme måte som kvinnesynet former kvinnen, former kvinnens identitet, selvbilde og selvfølelse, reproduserer vi menn med et selvbilde som ikke passer inn i det likestillingsideologien har definert som universelle mål.

Den heterofile mannen

blir til slutt en ape i bur som må lære seg å takle sin seksualitet, sin primitive adferd og sin mangel på tilpasning, mens alle andre peker på buret og roper fy. På toppen av det hele får vi det provoserende kvinnesynet fra andre kulturer. Jeg snakker ikke om respekten for mor, søster eller ektefelle såfremt de følger de riktige regler for kvinnens adferd, jeg snakker om det nedlatende synet på den frigjorte, autonome kvinnen. Den kvinnen som er idealet for alle kvinner.Fordi det er det som er hennes medfødte rett. Feminist, redaktør for "Råtekst" og styremedlem i Reform - ressurssenter for menn, Hilde Charlotte Solheim, er helt klar: Kvinner kan ikke løse menns utfordringer med å løse den moderne mannsrollen, kvinnen kan ikke frigjøre menn fra en forkvaklet mannsrolle.

Som feminist blir

hun ofte konfrontert med alt det problematiske knyttet til mannsrollen, og føler at hun blir svar skyldig. Kjønnsdebatten skal ikke bare handle om det ene kjønn. Feminister må tåle at de ikke har eksklusive rettigheter i en kjønnsdebatt, det vil komme utfall mot kvinnen i mannsrolledebatten, på samme måte som menn har måttet tåle utfall mot dem, sier Solheim.I et konkurransesamfunn er kvinnen også en trussel fordi hennes rettmessige krav om likestilling, likelønn og likeverdighet betyr at mannen må gi slipp på noen svært behagelige fordeler.Hun kan tjene mer enn ham, hun kan være sjefen hans, og hun kan fikse husarbeid, barneoppdragelse og disiplin bedre enn ham - for det har vært hennes arena.

Menns psykiske

helse og farsrollen er to temaer som er undervurdert. Menn som fedre, alenefedre, helgepappaer. Det blir flere og flere av dem.Skammen, ensomheten og deres økonomiske situasjon må være en del av den nye debatten om mannsrolle og omsorg, der menn snakker med menn. Om sønner, oppdragelse og oppvekst.

Det er mange

ting menn kan ta opp for å vise solidaritet med menn: Prestasjonskrav, statuskrav, tvangsekteskap, slavearbeid, porno, gambling, narkotika og våpentrafikk er like mye et press på menn som det er en utnyttelse av kvinner.Feminister har lang erfaring i politisk debatt om kjønn, det har ikke menn. De har ikke trening i å sette ord på utfordringene de sliter med.

Det kan ofte

virke som menn ikke er meningsberettiget i kjønnsdebatten fordi de har feil kjønn. De blir diskvalifisert fordi de er menn. Tiden er moden for at menn generelt snakker om kjønn. Om sitt eget kjønn, sin egen seksualitet, gutteprostitusjon, homoseksualitet, prestasjonspress og farsrettigheter. Jeg tror mannens utfordringer er blitt så usynliggjort at vi har fått et svart/hvitt-bilde av menn. I kjønnsdebatten kjenner vi dem snart bare som overgripere. Vi har fått et samfunn som har glemt duften av menn.Mads Larsen, Kjetil Rolness og Lars Saabye Christensen har greid å sette ord på den moderne mannens frustrasjon og problematisere mannssynet,
mener Shabana Rehman.
Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger