Fredsnasjonen slår til, igjen?

Hvis Taliban og Kabul har hatt nytte av norsk meglings- og tilretteleggingsvirksomhet, er det bra.  Men vi trenger ikke slå oss selv på brystet av den grunn, skriver utenriksredaktør Kjell Dragnes.

Vi antok at det var noe i gjære da det kom mystiske meldinger tidligere i år om at representanter fra Taliban i Afghanistan hadde reist via ørkenhalvøya Qatar for å se på norsk natur og oppleve norsk vinter.

Riktignok hadde vi en praktfull vinter i år, med masse godt skiføre. Men Taliban-turister? Nei, her var det noe som skurret.

Men vi kom ikke videre. Det kongelige norske utenriksdepartement kan være temmelig tett. Vi opplevde det for knapt 20 år siden, da den såkalte Oslo-prosessen, uformelle og senere formelle forhandlinger mellom Israel og palestinerne, plutselig ble kjent  - til vår og verdenspressens store undring.

Suksess

Siden er vi blitt fortalt, ved en rekke anledninger, at Norge har hatt stor suksess som tilrettelegger og fredsforhandler, at denne virksomheten har gitt oss adgang til svært viktige land og personer, og at den ikke minst har gitt oss prestisje og godvilje hos store allierte.

Aftenpostens utenriksredaktør Kjell Dragnes.

FOTO: Signe Dons

Noe sant i dette er det. Forskerne, tidligere politikere og rådgivere, Leiv Lunde og Henrik Thune, har fremhevet det det i en nylig utkommet bok med tittelen Hva Norge kan være i verden.

De mener at Norge virkelig kan være en fredsnasjon, altså en megler og en tilrettelegger i store konflikter, og at dette vil gi oss stor politisk kapital. Den kapitalen kan vi investere i utenrikspolitikken, og få stor avkastning av den.

Hvilken rolle?

Da glemmer de lett at ikke all fredsmegling har vært vellykket, striden og krigen mellom tamilene og myndighetene på Sri Lanka som det beste eksempel.

Hvilken rolle vi har spilt i kontakten mellom Taliban og den afghanske regjering, vet vi ikke. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er en nøkkelrolle. Kanskje det.

Men mest av alt har det nok vært behov for å finne en kanal mellom Taliban og regjeringen i Kabul i den fasen som faktisk begynte i dag: Afghanerne har selv overtatt ansvaret for all sikkerhet i sitt eget land.

Om vel ett år skal alle de utenlandske styrkene være ute av landet, med unntak av noen rådgivere og  instruktører. 2014 blir altså et skjebneår i Afghanistans lange - og de siste 30 årene - meget konfliktfylte historie.

Taliban har ikke vist seg så sterk at den har klart å sette Kabul-regjeringen på virkelig alvorlig prøve. Men både Taliban og andre grupper har fortsatt så stor innflytelse og så mye våpen at de kan hindre en fredelig utvikling i landet.

Ikke terror

Men Taliban er ingen enhetlig, fasttømret organisasjon. Den ble også et underbruk av det internasjonale terrornettverket Al-Qaida i perioden før angrepet på World Trade Center og Pentagon 11. September 2001.  Afghanerne, stolte og selvstendighetssøkende, like det dårlig.

Så når Talibans talsmann Zabiullah Mujahid sier at det også er i Talibans interesse at landet ikke igjen blir et fristed for internasjonale terrorister,  er det mye sannhet i det.

Les også

Taliban har ført forhandlinger i Norge

Ifølge utenriksministeren har Norge «spilt en nøkkelrolle».

Men Taliban er samtidig en representant for en meget streng, og ytterliggående praktisering av islam. Det kan få stor betydning om det oppnås et kompromiss mellom Kabul og organisasjonen.

President Hamid Karzai har ved tidligere anledninger sagt at det ville være naturlig å snakke med Taliban. Det har altså skjedd ved hjelp av blant andre norske meglere, i hemmelighet, i Norge, men mest i Qatar.

Og så ser vi et annet fenomen: Internasjonalt er det fortsatt realpolitikken som rår. Hvis Taliban og Kabul har hatt nytte av norsk meglings- og tilretteleggingsvirksomhet, er det bra.  Men vi trenger ikke slå oss selv på brystet av den grunn.

Og Afghanistan har fortsatt en lang, lang vei med mange store humper foran seg.

Les også:

  • - Målet helliger middelet

    Jan Egeland mener det er meget positivt at norske myndigheter har spilt en nøkkelrolle i Taliban-møter som har foregått her i Norge.

Taliban

Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet og tok fra 1996 makten i landet.

* Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne.

* Drevet fra makten i Afghanistan i den amerikanskledede invasjonen i 2001.

* Ledes av mulla Omar. Hans tilholdssted er ikke kjent.

* Siden 2006 har Taliban styrket sin stilling.

* Afghanistans daværende president Hamid Karzai opprettet i 2010 et fredsråd som fikk i oppgave å forhandle med Taliban og andre opprørere om en fredsavtale.

* Det har vært en rekke uformelle møter, blant annet i Qatars hovedstad Doha, uten at disse har båret frukter. Partene har også tidligere møttes i Norge.

(Kilde: BBC, NTB)

Mest lest meninger