• Michael Kimmel, som har tatt seg bryet med å intervjue et større antall høyreekstreme mannfolk i både USA og Skandinavia, sier at et gjennomgangstema var at «noe var tatt fra dem». Og – hva verre er – «de har en rett til å ta det tilbake», skriver Lars-Ludvig Røed. Bildet er fra det høyreekstreme partiet Norgespatriotenes demonstrasjon på Egertorget i Oslo i 2009.

    FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / SCANPIX

Hvite menn som hater kvinner

Flere av dem som mener at de bygget landet, får i dag til dels ikke bygget noe som helst.

At Anders Behring Breivik var uvanlig sint på muslimer (og «forræderne» som har sluppet muslimene til her i Vesten), det har vi smertelig fått erfare. Men næret han også et påfallende dypt hat mot kvinner, et hat som i stor grad bør være med i forklaringen på hvorfor han – og andre hvite, sinte menn – erklærer krig mot vårt moderne, flerkulturelle og likestilte samfunn? Ja, i høy grad, sier Michael Kimmel, amerikansk forsker og sosiologiprofessor som i høst har besøkt Norge. Vi kan ikke forstå Behring Breivik, Oklahoma-bomberen Timothy McVeigh og andre uten å forstå kjønnsaspektet (gender) hos dem, er Kimmels budskap.

Tror de er glemt

De sinte, hvite menn er nemlig en gjeng som er glemt. De tror i hvert fall at de er glemt. De mener at de, eller rettere sagt de hvite, sterke, barske menn i deres egen (og tidligere generasjoner), bygde dette landet (om landet er USA eller Norge, spiller liten rolle). «We built this nation» – men hva har de fått igjen for det? Ingenting. I dag er landet fratatt dem. Staten har tatt det. Og hva kjennetegner denne staten? Det er en feminisert, forkvaklet stat. De hvite menn er omringet av svarte, av homofile, av svake menn – og av sterke feminister. Verdiene som de hvite menn bygget opp, er gitt til grupper som ikke fortjener dem. Vestlige menn har mistet sin maskulinitet, de er frarøvet sine gamle og ekte verdier. I dag fremstår mange kvinner som mer maskuline enn menn, og det samfunn der menn engang var menn, er smadret.

Noe er tatt fra dem

Kimmel, som har tatt seg bryet med å intervjue et større antall høyreekstreme mannfolk i både USA og Skandinavia, sier at et gjennomgangstema var at «noe var tatt fra dem». Og – hva verre er – «de har en rett til å ta det tilbake». En viktig etappe på deres vei tilbake til det samfunnet de ønsker, er en jakt på den gamle mannsrollen. Og den gamle kvinnerollen. Altså et univers der mannen sørget for sin familie, beskyttet kvinner og barn, var den sterke som alle kunne stole på. Når du bryter ned maskuliniteten, bryter du ned landet, lyder logikken. Resepten lyder slik: Ved å bli høyreekstrem får du lønn i form av ekte kvinner. Kvinner som verdsetter styrke og beskyttelse, kvinner som ser det som sin oppgave å bygge et harmonisk hjem og trives der, ikke utfordre mannen på hans «enemerker». I et slikt verdensbilde blir feministene – og deres dvaske, medløpende menn – fienden.

Dessuten: Flere av dem som mener at de (og deres forgjengere) bygget landet, får i dag til dels ikke bygget noe som helst. En del står utenfor arbeidsmarkedet, eller de kan (som Behring Breivik) føle at de ikke lykkes eller slipper til slik de ønsker. «A black woman stole my job», lød opptil flere utsagn som Michael Kimmel merket seg. Og han noterte seg særlig dette med eiendomspronomenet «my». Hvor kommer det fra – i dag? Arbeidslivet var mannens domene, men er det ikke lenger. Noe hvite menn har vanskelig for å forstå. Og da kan de bli sinte, kanskje rasende, mot så vel kvinner som staten. Mot den feminiserte staten.

Les også:

Mest lest meninger