• Her reagerer Breivik på skokastingen mot ham

    Broren til et av Utøyaofrene ropte skjellsord og kastet en sko mot Breivik på fredag.

    VIDEO: Aftenposten Video

Med sko mot Behring Breivik

Det vi fryktet, det skjedde – at det skulle renne over for en av tilhørerne i sal 250.

Rettsmedisinerne er midt i presentasjonen av den nest siste av de 69 obduksjonsrapportene fra Utøya. Så skjer det. En mann kaster skoen mot tiltalte, reiser seg og skriker «Go to hell, go to hell, you killer» til Behring Breivik.

Tiltalte er tydelig overrasket over det som skjer, han ser nærmest forskremt ut.

INGE D. HANSSEN
 

Politiet fører mannen ut av sal 250, og etter ti minutters pause avslutter rettsmedisinerne sin gjennomgang av rapportene.

 

En uke med tårer og smerte

Gjennomgangen har tatt en uke. Det har vært en uke fylt av tårer og smerte, men også ærbødighet og verdighet.

Flere av de etterlatte har valgt å følge fremleggelsen via TV-overføring til sine lokale tingretter, men mange er også til stede i sal 250. Det er taust i den store rettssalen når fagfolkene legger frem detaljene om hver enkelt som er drept.

Fra tilhørerbenken høres stille gråt.

For de pårørende og etterlatte er det viktig å få svar, mange svar. Det er nødvendig for å komme videre i livet. Dersom noe er uklart, stiller bistandsadvokatene spørsmål her i retten på deres vegne.

Video

- Det mest spesielle var at folk applauderte

En mann kastet skoen sin og ropte mot Breivik i retten fredag. Harald Stanghelle beskriver situasjonen som en "trykkoker som kokte over".

 

Detaljene betyr mye

De oftest stilte spørsmål er på hvilken avstand deres kjære ble drept. Ble han eller hun skutt stående eller liggende? Hvor lang tid gikk før døden inntraff?

Detaljene betyr mye. Jo mer man vet, jo mindre har man å spekulere om senere.

Det er så sterkt, så sterkt.

Alle som har vært her denne uken, er grepet av det vi har sett og hørt. Det gjelder alle – fra fagdommere og andre profesjonelle aktører til norske og utenlandske journalister og vanlige publikummere.

Det er så meningsløst alt sammen.  

Video

Hun ble truffet av skoen i rettssalen

Forsvarer Vibeke Hein Bæra ble truffet av skoen som ble kastet på Behring Breivik av en av de pårørende.

 

Ny ordning i straffeprosessen

Etter rettsmedisinernes kliniske gjennomgang er det godt å høre bistandsadvokatene fremføre familiens minneord om avdøde. Samtidig vises det bilder på skjerm av dem som ble fratatt livet i så ung alder.

Ordningen representerer noe helt nytt innen straffeprosessen, men er ikke i klartekst formulert i loven. I forbindelse med at Stortinget i 2008 bestemte å utvide de fornærmedes rettigheter i straffesaker, ble det besluttet at etterlatte skal få en rett til å gi en fremstilling av hvilke konsekvenser den straffbare handlingen har medført for vedkommende.

Å lese opp et minneord i retten, kan oppfattes som et alternativ til en forklaring avgitt i vitneboksen.

Det er ikke bare en riktig og verdig måte å gjøre det på; det er i tillegg meget tidsbesparende for retten – selv om lovgiveren nok ikke tenkte i slike baner da loven ble vedtatt i 2008.

Alternativet ville ha vært at hver enkelt etterlatt kunne ha benyttet seg av sin rett til å avgi forklaring for å fortelle rettens medlemmer om hvilken sorg og smerte som er påført dem ved at et kjært familiemedlem er blitt henrettet på en slik brutal måte.

I så fall ville ikke saken mot Behring Breivik ha vært ferdigbehandlet før langt ut på høsten.

Video

- En spontan følelsesmessig reaksjon

Innsatsleder i Oslo-politiet Rune Bjørsvik forteller at mannen som ropte og kastet en sko mot Breivik har blitt kjørt til legevakten. Han har full forståelse for at det er mye følelser i retten.

 

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger