• Rettskommentator Inge D. Hanssen mener retten, ved fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen, må rydde opp.

    FOTO: SCANPIX

Retten må rydde opp!

Det er på tide at tingretten rydder opp i rotet som Den rettsmedisinske kommisjon har skapt.

SISTE: I formiddag sendte retten et brev til kommisjonen, der de ba dem klargjøre hvorvidt det er funnet vesentlige mangler i rapporten.

Les også

En av bistandsadvokatene i saken mot Anders Behring Breivik vil ha psykiatere som meddommere. Det er en henvendelse dommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng bør bruke kort tid på å avgjøre, mener Aftenpostens kommentator.

Retten ber Den rettsmedisinske kommisjon om rask klargjøring

Ber om raskt svar om kommisjonen har funnet vesentlige mangler i rapporten fra psykiater Agnar Aspaas og Terje Tørrisen.

 

Den psykiske tilstanden til Anders Behring Breivik 22. juli i fjor er det rettslige hovedspørsmålet under maratonrettssaken her i Oslo tinghus. Selve skyldspørsmålet er det ingen tvil om.

På rettens bord ligger det to rettspsykiatriske erklæringer med to ulike konklusjoner.

I november i fjor konkluderte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim med at Breivik er psykotisk og derfor strafferettslig utilregnelig.

Den rettsmedisinske kommisjon hadde ”ingen vesentlige bemerkninger” til erklæringen. Erklæringen ble altså godtatt av kommisjonen.

Tatt til etterretning

Rett før rettssaken startet i april, kom erklæringen fra de sist oppnevnte sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. De konkluderte stikk motsatt – Anders Behring Breivik er ikke psykotisk og dermed strafferettslig tilregnelig.

Les også

Foran sitter de fire sakkyndige som skal følge med på Anders Behring Breivik gjennom ti uker i retten. Fra venstre: Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Bak, fra venstre: Fagdommer Arne Lyng, fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen, meddommer Ernst Henning Eielsen og meddommer Anne Elisabeth Wisløff.

Tiltalte til de sakkyndige: Dere er bare mennesker

- Umulig å unngå følelser, sier tiltalte.

 

Kommisjonen godkjente ikke erklæringen i første omgang, men ba Tørrisen og Aspaas komme med en tilleggserklæring hvor enkelte forhold i erklæringen ble utdypet. Dette er ikke uvanlig.

Kommisjonen har avgitt følgende uttalelse om tilleggserklæringen: ”Den rettsmedisinske kommisjon tar den rettspsykiatriske tilleggserklæringen til etterretning”.

Samtidig ber kommisjonen de to sakkyndige om å utdype tre forhold nærmere når de skal forklare seg for retten i juni.

Hverken godkjent eller underkjent

Dette ble av aktørene, de to psykiaterne inkludert, tolket som at kommisjonen godtok erklæringen.

Så enkelt var det ikke. Kommisjonens leder, Tarjei Rygnestad, uttalte at rapporten fra Tørrisen og Aspaas likevel ikke er godkjent, men heller ikke underkjent.

Video

- Retten vil ha klargjort disse punktene

Aftenpostens Harald Stanghelle kommenterer striden rundt den siste psykiatriske rapporten av Anders Behring Breivik.

 

Dermed sitter tingretten med to erklæringer. Den ene er godkjent av kommisjonen, den andre ikke. Eller?

Dette er en situasjon hverken retten eller sakens aktører kan leve med helt til 18. juni når Rygnestad etter planen skal i vitneboksen i sal 250 – etter at de fire sakkyndige har fremlagt sine rapporter og svart på spørsmål fra partene og dommerbordet.

Det er viktig både for aktoratet og forsvarerteamet at det ikke er tvil omkring den andre erklæringen. Det har med opplegget for prosedyrene å gjøre. For statsadvokatene kan det ha betydning for hvilken reaksjonsform de skal velge – forvaring eller overføring til tvungent psykisk helsevern.

Svekker tilliten

Uklarhetene fra kommisjonen styrker heller ikke den generelle tillit til rettspsykiatrien. Den hadde fått seg en alvorlig knekk allerede før kommisjonsleder Rygnestad kom på banen.

Derfor er det på tide med en rettspsykiatrisk Rusken-aksjon:

Retten må etter min oppfatning kreve at kommisjonen kommer med en snarlig, skriftlig avklaring – er erklæringen fra Tørrisen og Aspaas godkjent eller ikke?

Les også

En villet beinkrok

Les Harald Stanghelles kommentar.

 

Et alternativ kan være å fremskynde vitneforklaringene til kommisjonsmedlemmene. I så tilfelle får partene anledning til å stille de spørsmål de ønsker vedrørende kommisjonens vurderinger.

Det siste er kanskje det beste.

Det har jo vist seg at evnen til skriftlig kommunikasjon ikke er særlig utviklet i kommisjonen.

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

INGE D. HANSSEN

Mest lest meninger