Kronikk

Ingen kan føresjå sjølvmord

Helsedirektoratet bør revidere dei nasjonale retningslinene. Risikovurderinga er neppe til nytte, men den kan vere til skade.
Kronikk

Børge Brendes valg

Utenriksminister Børge Brendes signal om tettere forbindelser til sentrale europeiske allierte, i første rekke Berlin, er et klokt signal.
Kronikk

Lars Gule: Torturstaten Israel

I årevis har vi sett Israels overgrep og brudd på folkeretten, inkludert torturen av barn. Det er nok nå. Derfor er det nødvendig med boikott.
Kronikk

Godtar du dette i kampen mot terror?

Vi har undersøkt folks holdninger til telefonavlytting. Eksperimentet viser hvilke grupper de spurte mener PST bør gis anledning til å bruke skjulte politimetoder overfor.
Kronikk

Heile fastlegesystemet kan bryte saman

Med utsiktspunkt frå Sogn og Fjordane, ser Helse-Noreg annleis ut enn i byane. Heile fastlegesystemet kan bryte saman.
Kronikk

Kan det være at Nav nå tar grundig feil?

Nav vil ha brukerne sine over på telefon og nett. Men tilliten til velferdsstatens viktigste institusjon kan svekkes ytterligere hvis folk opplever at «én dør til velferden» blir til ingen dør.
Kronikk

Å miste barn - veldig sakte

Se for deg at du får ditt første barn. Du vet ennå ikke at du skal miste alt. Tretten år frem i tid. Femten år...
Kronikk

Hvem hjelper hvem? Trump Xi eller Xi Trump?

Ved å hjelpe Donald Trump kan Kina hjelpe seg selv. Hvis Trump glemmer det han lovet sine velgere i valgkampen om å redusere import av billige kinesiske industrivarer, blir det dobbelt bonus til Xi Jinping.
Kronikk

Trenger du egentlig en fastlege?

Det virker unødvendig å måtte innom fastlegen for å komme til spesialist. Ekstra utgifter og mer fravær fra jobb.
Kronikk

Kunstig intelligens er en utfordring for Norge

Kunstig intelligens (AI) blir trolig den viktigste enkeltteknologien i dette århundre. Foreløpig mangler vi nødvendig ekspertise.
Kronikk

Wahhabismen utfordrer våre friheter | Carl Schiøtz Wibye

En liten gruppe radikale islamister prøver å rive ned det vi har brukt århundrer på å bygge opp: Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og fremfor alt: Tillit.
Kronikk

Kunsten kan være en vakthund for vakthundene

Midt i tidenes omstilling må norske medier se nye veier. Svarene ligger ikke alltid i politiske incentiver – hva med å se til kunsten?
Til toppen