• En reform av Grunnloven med innskrivning av menneskerettigheter til Grunnlovsjubileet i 2014 rykker nå frem i den politiske debatt, skriver Carsten Smith. Her Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. FOTO: Scan-Foto

Den grunnleggende verdi

Hvorfor er innskrivning av menneskerettigheter i Grunnloven ikke bare viktig, men i stor grad nødvendig?

salesposter